The Offense of Poetry. Hans Groenewegen-lezing door Anneke Brassinga

Aanstaande donderdag 5 november 2015 zal Anneke Brassinga de Eerste Hans Groenewegen-lezing uitspreken in het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Zie hier voor nadere informatie. Op vrijdag 6 november 2015 zullen Ton Naaijkens, Yra van Dijk en Maarten van der Graaff de stellingen van Anneke Brassinga bespreken in Perdu, eveneens aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam. Voor nadere informatie hier.

Parallel aan lezing en gedachtewisseling is bij de Historische Uitgeverij deze week “De lezer” van Hans Groenewegen verschenen, een bundeling van zijn beschouwelijke essays over de tegenkerige, woordproevende verwantschap tussen dichters en mystici.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel, of via www.historischeuitgeverij.nl