Nieuwe MA Neerlandistiek in Utrecht over de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur


In september 2016 opent aan de Universiteit Utrecht een nieuwe MA Neerlandistiek over de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur. Die positie bestuderen we vanuit taalkundig, letterkundig en taalbeheersingsperspectief. Uitgangspunt is de gedachte dat de Nederlandse taal en cultuur zich door globalisering, digitalisering en commercialisering steeds meer in de context van andere talen en culturen ontwikkelt: in Nederland zelf, maar ook buiten het Nederlands taalgebied. Dat levert tal van vragen op die in deze MA centraal staan. Welke aspecten van de Nederlandse cultuur zijn in beeld bij buitenlandse media? Wat is binnen Nederland het beleid op het gebied van taal, bijvoorbeeld waar het gaat om taalvariatie en meertaligheid? Hoe wordt overal ter wereld Nederlands geleerd, en door wie? Hoe communiceren Nederlandse bedrijven als Philips, KLM en Shell met hun internationale klanten, en wat is daar Nederlands of juist internationaal aan? Welke Nederlandse literatuur kan iedereen ter wereld digitaal lezen, wie bepaalt dat en welke rol speelt commercie hierin?

Colleges, stages en werkervaring


In de MA Neerlandistiek koppelen we theorie en vakinhoud steeds aan de praktijk. In colleges in het eerste semester komen gastdocenten langs die over hun werkveld vertellen: hoe geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken vorm aan internationaal cultuurbeleid? Hoe heeft het Rijksmuseum zijn (inter)nationale communicatie vormgegeven? Je oefent je in de colleges ook in het schrijven en presenteren van beleidsnotities, educatieve websites en journalistieke bijdragen. In de stage en afstudeeropdracht in het tweede semester zet je je kennis om in beleid en acties van ministeries, bibliotheken, musea, uitgeverijen en bedrijven.

Speciale gastdocent is onze lector Micha Hamel, die je als dichter, componist en cultureel ondernemer leert hoe de vertaalslag te maken van academische kennis naar producten voor een breed publiek en die je uit zijn eigen ervaring laat zien hoe als zelfstandig ondernemer te werken in het veld van de Nederlandse taal en cultuur. 

Voor wie bedoeld?

Deze master staat open voor iedereen die van waar ook ter wereld, vanuit relevante wetenschappelijke disciplines, de Nederlandse taal en cultuur op masterniveau wil bestuderen met het oog op de latere beroepsuitoefening als redacteur, beleidsmaker, communicatiemedewerker, journalist, of educatief medewerker. Voor internationale studenten zijn enkele kleine studiebeurzen beschikbaar. De master staat ook open voor diegenen die al werken in een voor deze master relevant beroep, en hun expertise willen vergroten. De colleges van deze master zijn om die reden op vaste en voor werkende studenten gunstige tijdstippen gepland (aan het eind van de middag).  

Meer informatie


Meer informatie vind je op onze website. Als je langs kunt komen op onze voorlichtingsavond op 3 februari 2016 vinden we het leuk je al even te spreken. Met vragen kun je ook altijd mailen met MA coördinator Els Stronks (e.stronks@uu.nl).