Middag Oude Boek, UB Leiden, 17 november

In het kader van de “Week van het Oude Boek” presenteert een aantal jonge Leidse (boek)historici op dinsdag 17 november de resultaten van hun veelzijdige onderzoek. Bijzonder is dat daarbij onderzoeksmateriaal uit het bezit van de Leidse Universiteitsbibliotheek en de Bibliotheca Thysiana getoond wordt.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden. Aanmelding is wel verplicht via: aanmelding@library.leidenuniv.nl
Vragen of inlichtingen: g.a.c.van.der.lem@library.leidenuniv.nl

13.00 Opening door prof. dr. Paul Hoftijzer (Book and Digital Media Studies UL)

13.10 Eerste sessie
Dr. Steven Claeyssens (Koninklijke Bibliotheek) Uitgeverij De Erven F. Bohn, 1900-1940: strategieën van fondsvorming
Sophia Hendrikx MA (promovenda UL) Fantastische roggen, smakelijke haring en vreemde beesten. Het beschrijven van vissen in Conrad Gessner’s ichtyologisch werk.
Sjors de Heuvel MA (Elsevier Heritage Collection, Reed/Elsevier) Het gebruik van bedrijfsarchieven bij boekhistorisch onderzoek. Femke Prinsen MA (Book and Paper Conservation), Conservering, ontsluiting en berging van losgehaalde maculatuur uit boeken van de Bibliotheca Thysiana
14.30 Pauze, gelegenheid tot bekijken van de originele objecten.
14.50 Tweede sessie
Marjolein de Vos MA (UBL en Van de Sande-fellow)
“Hic liber e[st] rariss[ismus] et utiliss[imus]”: Boekhistorisch onderzoek in de collectie Dr. D.A. Wittop Koning
Daphne Wouts MA (Short-Title Catalogue, Netherlands) “Uytgesneeden en geplackt”: Het Thysiana plakboek.
Sylvia van Zanen MA (promovenda UL)
“Niets dan de waarheid”: Carolus Clusius en zijn streven naar perfectie in zijn botanische publicaties.
16.00 Discussie en gelegenheid tot het bekijken van de originele objecten.
16.45 Sluiting