Meer dan de helft van de streektaalartiesten komt uit Limburg

In 1996 kregen de eerste 100 Nederlandse dialectartiesten een plaats op de website ‘Streektaalmuziek inNederland’. In de loop der jaren volgden steeds meer artiesten. Het aantal nadert langzamerhand de 7000.

Ondertussen ontdekten steeds meer geïnteresseerden deze website. Op 1 januari 2009 werd een teller ingebouwd die het aantal raadplegingen registreerde. Op 14 november j.l. passeerde deze teller de 2.500.000. Dat betekent gemiddeld bijna 1000 hits per dag.

In dezelfde week werd een volgende mijlpaal bereikt: Het aantal Limburgse artiesten passeerde de 50%-grens. De verwachting is dat dit percentage de komende tijd alleen nog maar zal toenemen.

De website ‘Streektaalmuziek in Nederland’ vermeldt artiesten die actief zijn of waren vanaf het midden van de twintigste eeuw tot nu. De registratie betreft artiesten die in het openbaar streektaalzang ten gehore brengen. Een overzicht van het aantal artiesten per provincie wordt voortdurend bijgehouden, ook in grafische vorm.