Lezing Hans du Plessis: Hoe Nederlands is Afrikaans (19 november, Antwerpen)

Graag nodigen wij u van harte uit voor de lezing van


Professor Hans du Plessis 
(North-West University, Zuid-Afrika)
getiteld
“Hoe Nederlands is Afrikaans?” 

Deze lezing (abstract onderaan) wordt georganiseerd door het Departement Taalkunde van de Universiteit Antwerpen en vindt plaats op donderdag 19 november 2015 (12u-13u30) in Zaal R Annexe (nr. 3 op bijgevoegde kaart). De lezing wordt gegeven in het Afrikaans. Deelname is gratis en inclusief een lichte broodjeslunch, waardoor inschrijving verplicht is.
Dit kan u doen door te mailen naar ben.verhoeven@uantwerpen.be, ten laatste op 17 november 2015. 

ABSTRACT: Hoe Nederlands is Afrikaans?
Hoekom is dit so dat Noord-Amerikaanse Nederlandssprekendes en Nederlandssprekende Nederlanders en Vlaminge mekaar na vier eeue steeds goed verstaan, maar Afrikaans- en Nederlandssprekendes verkies om met mekaar liewer Engels te praat? Is Afrikaans dan minder Nederlands?
Die meeste tradisionele beskouinge oor die ontwikkeling van Afrikaans uit sewentiende-eeuse Nederlands aanvaar dat moderne Afrikaans evolusionêr uit Nederlands ontwikkel het. Navorsing oor die ontstaan van Afrikaans plaas egter sedert die opkoms van die sosiolinguistiek van die sestigerjare van die vorige eeu meer klem op die interpretasie van die ontstaan met verwysing na die variëteite van Afrikaans. Hieruit spruit die drie-dialek-teorie van die 1980’s en die mees resente Khoi-teorie van Christo van Rensburg.
Hierdie lesing beredeneer die moontlike ontwikkeling van moderne Afrikaans as aanleerdersvariëteit binne die raamwerk van die intertaalteorie.