Klaas Woudt (1923-2012)

door Bart FM Droog

Bij het lopende NPE-onderzoek naar publicaties in 1945 kwam vandaag aan het licht dat de legendarische Zaanse drukker, uitgever, publicist en dichter Klaas Woudt (1923) op 19 december 2012 overleden is – nieuws dat op de een of andere manier niet in het landelijk nieuws is gekomen.

Klaas en Mart Woudt, detail van tekening (1943) door Gerrit N. Woudt. 

Klaas Woudt, telg uit een drukkersgeslacht, begon in oorlog met het drukken en uitgeven van clandestiene werken. Met o.a. zijn zus Martine (‘Mart’, 1920-1967) en  Anton (Ton) Oosterhuis (1925) richtte hij in 1944 het tijdschrift Zaans Groen op.  Hij had zitting in de redactieraad van het tijdschrift Podium en hij was de eerste uitgever van Serpentina’s Petticoat, het debuut van  Jan Wolkers.

Met zijn zoon  Jan Pieter verzorgde hij de eindredactie van de Encyclopedie van de Zaanstreek ( Stichting Behoud Zaans Streekeigen / Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Zaanstad / Wormerveer, 1991. 2 delen (857 p.)). In 1984 is Klaas Woudt onderscheiden met de Cultuurprijs van de Gemeente Zaanstad.

Klaas Woudt, die onder het pseudoniem W. de Rijk het toneelstuk ‘De grote schoonmaak’ publiceerde, heeft één dichtbundel geschreven. Met Fred van Enske (pseudoniem van Ton Oosterhuis) en Maarten Welsloot (pseudoniemen van Arend ‘Attie’ de Vries) schreef hij Drie in de pan. Gedichten. [Klaas Woudt], [Zaandijk], [april 1945]. 44p. Uitgave van het maandblad ‘Zaans Groen’. Oplage 250 ex. Bibliografische referentie: De Jong nr. 246.

Zie voor meer over Klaas Woudt:

Piet Calis. Hoofdstuk 7. Zaans Groen:  het ‘ontwaken uit een bange nacht’ (p. 426-470).
Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945. Meulenhoff, Amsterdam 1989.
Dirk de Jong (red.). Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie. Ingeleid door H. de La Fontaine Verwey en Gerrit Kamphuis. Sijthoff, Leiden, 1958.

Lisa Kuitert. ”Ik hield van de Vijftigers’. Klaas Woudt, uitgever van het debuut van Jan Wolkers’.   Literatuur. Jaargang 21. Amsterdam University Press, Amsterdam 2004.  

Anneke Oudt en Maurice Lensink. ‘Klaas Woudt‘. Kijkzaans.nl, 2011.
Erik [?]. ‘Klaas Woudt (1923-2012)‘. eriksgaap.wordpress.com, 21-12-2012.