IVN-mededelingen december 2015

Wim Klooster en Guido Leerdam maken voor de IVN een maandelijkse nieuwsbrief voor neerlandici, de IVN-mededelingen.  In het decembernummer aandacht voor onder andere de Haagse jaren van Willem de Clercq, een didactisch netwerk dat de moeite waard is om te volgen en de poëzie van Rutger Kopland. Het archief staat hier.