Verschenen: Nederlandse Taalkunde (20/2)


Pas verschenen: Nederlandse Taalkunde 20 (2015), nr. 2 (september). ISSN: 1384-5845. Online ISSN: 2352-1171
Inhoud:
Voorwoord
Ronny Boogaart
The acquisition of the Dutch discourse particle wel
Lotte Hogeweg; Richard van Gerrevink
Discussion of Robert S. Kirsner, Qualitative-quantitative Analyses of Dutch and Afrikaans Grammar and Lexicon
Ronny Boogaart; Ad Foolen
Dismiss polysemy? Ho maar!
Dirk Geeraerts
Robert Kirsner, Columbia School Linguistics and Cognitive Grammar: a functionalist struggle
Bob de Jonge
What explains demonstrative variance in Dutch?
Alfons Maes
Kirsner on imperatives and pragmatic particles
Egbert Fortuin
But a short word on maar
Jeroen van de Weijer
Dutch in progression
Monique Flecken
Response
Robert S. Kirsner
Boekbesprekingen
Zie de websitevoor abstracts van de artikelen.