Urgent committee meeting on work pressure

Er komt hulp in ons spannende managershorrorverhaal De verleden tijd van lijken.

 Door Marc van Oostendorp

“Riet!” riep Femke zenuwachtig tegen haar oudere collega, de deskundige op het gebied van de geschiedenis van de neerlandistiek voor 1800, terwijl ze wapperde met haar mobieltje.

“Femke!” riep deze vrolijk terug, want ze had net heel prettig college gegeven, zo’n college dat je nauwelijks hebt voorbereid omdat je aan je artikel aan het werken was over de studie van de vijftiende eeuw in de zestiende eeuw, maar dat desalniettemin zomaar uit je mouw komt rollen; waarin je je één voelt met de studenten, die ook allemaal één zijn en iedereen van alles leert, en je het idee hebt dat de wereld binnenkort weleens volmaakt zou kunnen zijn, met allerlei nieuwe deskundigen op jouw vakgebied.

“Je weet, Riet,” zei Femke, “dat Wouter onlangs een de nieuwe functie heeft aangenomen als directeur van de HR-keten.”

“Ja!” Riet lachte uitbundig. “En of!”

“Lach maar niet,” zei Femke somber. “Hij heeft nu een mail geschreven.” Ze liet hem Riet zien op haar mobiele telefoon.

Riet zette haar leesbrilletje op en las. “Urgent committee meeting on work pressure”, luidde de titel.

Dear colleague, 
The Faculty Board has recently been receiving clear signals that the work pressure within our Faculty is too high. This is an issue that we wish to address in a proper and structural manner. The first step is to thoroughly investigate where and how our staff experience work pressure. 
To do so, we need input from you. We therefore urge you to carefully fill in the online forms which you can find here, outlining all the sources of stress. This will only take you about 15 minutes every day.  On Friday 6 November 2015, from 9:30-16:30 we are organising a sounding board session for academic staff. The purpose of this session is to gain insight into the factors that contribute to this work pressure.  In order to make sure we can do our jobs properly, attendance has been made compulsory. On the basis of this input, we will develop an in-depth questionnaire focusing specifically on the situation within our Faculty. This questionnaire will then be broadly rolled out within the Faculty so that we can have a total and detailed picture of the factors causing work pressure, and in due course address these factors effectively; which we hope we will be able to do in the course of 2017. We will then set up a special committee that will address these issues. Afterwards there will be a borrel.
We kindly advise you that attendance of the meeting and borrel is non-optional.

“Sorry, kind,” zei Riet. “Ik kan zoiets echt niet lezen vanaf een mobieltje.”