Rusland bombardeert Syrië / in Syrië

Door Marc van Oostendorp

 

Het viel gisteren een aantal mensen op: verschillende kranten kopten Rusland bombardeert in Syrië. Wat deed dat voorzetsel daar? Waarom kunnen we niet zeggen dat Rusland Syrië bombardeert?

De Taaladviesdienst van Onze Taal kwam op Twitter met een suggestie: het zou hier gaan om het feit dat Rusland niet héél Syrië bombardeert, maar alleen bepaalde gedeelten. Maar ik denk eigenlijk niet dat het klopt. Het ligt besloten in de aard van het bombardement op een groot land dat niet meteen heel het land wordt platgegooid, maar alleen bepaalde, strategische doelen. In die zin zijn de Russische acties niet zo verschillend van die van andere bombardementen. Rusland betekent in zo’n kop natuurlijk niet ‘het gehele territoriale gebied’ of ‘alle Russen’, maar ‘de regering van Poetin’ – het woord is metonymisch gebruikt. Alleen al om die reden ligt een metonymische interpretatie van Syrië ook voor de hand. Wanneer Rusland Syrië bombardeert, doet het dat om het regime daar te raken. En dat is nu juist niet het geval, want Rusland wil het regime van Assad juist steunen met deze bombardementen.

Het voorzetsel in wijzigt die interpretatie, alleen al doordat het zo expliciet ruimtelijk is. Daardoor wordt Syrië ineens weer van een regime een geografisch gebied.