Dag van de Friese Taalkunde 2015

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar voor de zevende keer de Dag van de Friese Taalkunde, bedoeld voor ieder die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries.
Datum: vrijdag 23 oktober 2015
Tijd: 9.25-16.30 uur
Plaats: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden

Het programma van deze dag volgt hierna. De lezingen zijn in het Duits, Engels, Fries of Nederlands. De samenvattingen zijn in een afzonderlijk document opgenomen, dat op de website van de Fryske Akademy te vinden is (www.fryske-akademy.nl).

N.B. opgeven
Met het oog op de catering wordt ieder die van plan is te komen, verzocht dit uiterlijk dinsdag 20 oktober 2015 aan de organisatie door te geven. Dit kan
telefonisch: 058-213 14 14 (Fryske Akademy)

schriftelijk: Fryske Akademy, Taalkundich Wurkferbân, Postbus 54, 8900 AB Leeuwarden