‘Amerika!’ – Congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw


Op 11 december 2015 houdt de Werkgroep De Negentiende Eeuw haar jaarlijkse congres, deze keer getiteld ‘Amerika!’. Het congres vindt plaats in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Singel 425, Amsterdam.
Thema ‘Amerika!’
Vanaf het einde van de achttiende eeuw bestond er een drukke uitwisseling van contacten tussen Nederland (Noord-Nederland en Vlaanderen) en de Verenigde Staten van Amerika. Geleerden, kunstenaars, handelaren, toeristen en emigranten maakten de Atlantische oversteek. Al snel ontstond er een levendig verkeer van personen, goederen en ideeën tussen beide continenten. Politieke revoluties inspireerden elkaar over en weer en economieën raakten met elkaar verbonden. Grote hoeveelheden katoen, stoommachines, maar ook kunstcollecties werden verscheept naar de andere kant van de oceaan. Tegelijkertijd sprak Amerika tot de verbeelding van schrijvers, kunstenaars, avonturiers en het grote publiek. Op zijn beurt vormde Nederland aan het einde van de eeuw een inspiratiebron voor de Amerikanen op zoek naar een democratisch verleden: de tijd van ‘Holland Mania’. 

De veelzijdige trans-Atlantische relaties tussen Nederland en de Verenigde Staten geven een interessante kijk op de negentiende eeuw. Cultuurhistorici, wetenschapshistorici, sociologen, literatuur- en kunsthistorici hebben zich de afgelopen jaren met dit thema beziggehouden, elk vanuit hun eigen invalshoek. De veelzijdige relaties lenen zich bij uitstek voor (inter-)disciplinaire presentaties.
In 1873 werd de Holland-Amerika lijn geopend, maar welke culturele relaties waren er al tussen Amerika en Nederland tijdens de lange negentiende eeuw (1780-1914)? Hoe wordt Amerika verbeeld en beschreven in kunst, literatuur, wetenschap en in de populaire cultuur? Op welke wijze was Amerika een bron van inspiratie voor politici, kunstenaars en wetenschappers? Welke negentiende-eeuwse visies op politiek, economie, religie, natuur en cultuur en daaraan verbonden ideologieën hebben te maken met deze trans-Atlantische relatie?
Programma
10.00 – 10.30 Inloop, registratie en koffie
10.30 – 10.45 Opening door de dagvoorzitter, Prof. Dr. Piet Couttenier (KU Leuven) en Prof. Dr. Wessel Krul (RUG en voorzitter van de werkgroep)
Korte inleiding op het congresthema
10.45 – 11.15 Dr. Jaap Verheul (UU): Van Knickerbocker tot Brinker: De Amerikaanse Herontdekking van Nederland.
11.15 – 11.45 Dr. Jelte Olthof (RUG): (Anti-)model voor Amerika: De rol van de Nederlandse Opstand in het ontstaan van de Amerikaanse Republiek
11.45 – 12.15 koffie
12.15 – 12.50 Josephina de Fouw (Rijksmuseum): Amerika in Dordrecht: een allegorie op het verdrag van 1782 in een Dordtse koopmanswoning
12.50 – 13.45 Lunch
13.45 –  14.15  Eduard van de Bilt (UvA): Een geschenk van de voorzienigheid: de Nederlandse reacties op Harriet Beecher Stowes Uncle Tom’s Cabin
14.15 – 14.45 Leen Dresen (RU) Natuurbeelden uit de Verenigde Staten in natuurjournalistiek en natuurbescherming in Nederland, 1850-1910
14.45 – 15.15 thee
15.15 – 15.45 Dr. Jenny Reynaerts (Rijksmuseum): Beelden van de Amerikaanse natuur. De schilder Alexander Wüst (1837-1876)
15.45 – 16.15 Dr. Lieske Tibbe: Holland op z’n mooist in Amerika: de Wereldtentoonstelling van 1876 in Philadelphia
16.15 16.45 Dr.mr. Robert Verhoogt: De tovenaar van de moderne tijd. Over de invloed van Thomas Alva Edison in Nederland
16.45 – 17.10 paneldiscussie, geleid door de dagvoorzitter
17.10     Sluiting door de voorzitter van de werkgroep
17.15     borrel
Toegang en aanmelden
Kosten voor de dag: € 25 (studenten en promovendi € 15) inclusief lunch, ter plekke contant te betalen. Opgeven s.v.p. vóór 6 december 2015 bij de secretaris van de werkgroep, Matthijs Lok: m.m.lok@uva.nl.