Verschenen: Tijdschrift voor Taalbeheersing (37/2)


In juni 2015 verscheen: Tijdschrift voor Taalbeheersing 37, nr. 2. ISSN: 1573-9775. Online ISSN: 2352-1236.
Inhoud:
Academische geletterdheid van studenten in het hoger onderwijs
Kees de Glopper; Jacqueline van Kruiningen; Carel Jansen
Diagnose en remediëring van schrijfvaardigheidsproblemen bij eerstejaarsstudenten Geesteswetenschappen
Ineke de Bakker; Bert Meuffels; Margriet Muris; Everdien Rietstap
Tried and tested: Academic literacy tests as predictors of academic success
Tobie Van Dyk
Moeilijker, langer, serieuzer: Reflecties van eerstejaarsstudenten over schrijven in een academische setting
Femke Kramer; Jacqueline van Kruiningen
De communicatief competente professional in de ogen van managers: Een kwalitatieve exploratie als input voor curriculumontwikkeling
Brigitte Faber-de Lange; Els van der Pool
Zie de websitevoor abstracts van de artikelen.