Verschenen: Taal en Tongval 67/1


In juli 2015 verscheen: Taal en Tongval 67, nr. 1. ISSN 0039-8691. Online ISSN: 2215-1214.
Inhoud:
Prototypische chatspeakkenmerken in Vlaamse tienerchattaal
Benny De Decker
‘Stabilisering’ van tussentaal?
Anne-Sophie Ghyselen
De ideologische positie van Algemeen Nederlands in Vlaanderen
Chloé Lybaert

Alle artikelen zijn in open access beschikbaar en te downloaden via de website.