Verschenen: Over Taal (54/4)


Onlangs verschenen: Over Taal (2015), nr. 4. ISSN: 0774-2398
In de nieuwe aflevering van Over Taal, tijdschrift over taal, tekst en communicatie, onder meer het artikel ‘Dirk-De-Wachterigheid’ van Bert Cappelle, over de taal van ‘Vlaanderens bekendste psychiater’ Dirk De Wachter. “Iemand die een studie naar productieve woordvormingspatronen in het Nederlands zou willen verrichten, die zou in de verzamelde geschreven en gesproken uitingen van De Wachter meer dan voldoende illustratiemateriaal vinden voor wat men met de taal (in principe) allemaal kan doen. De neologismen die de bekende ‘verdrietdokter’ in zijn stichtende boodschappen graag op ons loslaat, zijn niet per se fout te noemen, want ze volgen de regels van de Nederlandse morfologie. Wel laten ze goed zien dat het aantal mogelijke woorden van het Nederlands vele malen groter is dan het aantal werkelijk bestaande woorden, en dat zijn er op zich al veel”, schrijft Cappelle.
Dit artikel is in zijn geheel te lezen via www.overtaal.be.

Verder in het nieuwe nummer:
Interview: Els Witte: ‘Taalminnaars duurzamer dan orangisten’ (door Bruno Comer)
Dossier 1: Handhavers van de norm’ of ‘taalamateurs’: spreken leerkrachten beter Nederlands dan andere hoogopgeleiden? (door Steven Delarue en Anne-Sophie Ghyselen)
Dossier 2: Tolken opleiden voor de gezondheidssector: een nieuw spoor (door Céline Van De Walle en Ellen Van Praet)
● de nieuwe rubriek Errata?
 ● en verder de vaste rubrieken Broodje taal, Taalwerk, Taalkronkels, Te boek en Column.