Verschenen: Nederlandse Letterkunde (20/2)


Pas verschenen: Nederlandse Letterkunde 20 (2015), nr. 2 (september). ISSN: 1384-5829, Online ISSN: 2352-118X.
Inhoud:
Gender en boekbedrijf
Toos Streng
Bespreken is zilver, verzwijgen is goud
Meriel Benjamins; Ryanne Keltjens; Alex Rutten
De avonturen van een kostschoolmeisje
Linde De Potter
Recensies
Zie de websitevoor abstracts van de artikelen.