Aankondiging opdracht: Zomercursus voor studenten Nederlands als Vreemde taal (NVT)

Bericht van de Nederlandse Taalunie

Zo’n 15.000 studenten in ongeveer 35 landen studeren Nederlands in het hoger onderwijs. Deze studenten Nederlands in het buitenland vormen de toekomst van het NVT-onderwijs en de internationale neerlandistiek. Als aanvulling op hun opleiding is het belangrijk dat ze minstens één keer tijdens hun studie een bezoek brengen aan het Nederlandse taalgebied. De Taalunie speelt hierop in door elk jaar zomercursussen Nederlands te organiseren.

De jaarlijkse zomercursussen Nederlandse Taal & Cultuur van de Taalunie in Nederland en Vlaanderen voor buitenlandse studenten kennen een lange traditie en zijn altijd goed geëvalueerd. Elk jaar namen in totaal zo’n 250 studenten voor een periode van drie weken deel aan een van de zomercursussen in Zeist of Gent. Het concept van de zomercursussen heeft zich door de jaren heen voldoende bewezen. Echter, de context in deze globaliserende en digitaliserende wereld verandert steeds sneller. Het is dan ook tijd voor een nieuwe aanpak van de zomercursus.

Niet alleen de veranderde financiële situatie van de Taalunie, maar zeker ook de nieuwe inzichten in didactiek, de behoeften in het veld en de terechte vraag naar de maatschappelijke meerwaarde van dergelijke zomercursussen hebben de Taalunie ertoe aangezet om na te denken over een geheel vernieuwd concept voor de zomercursus vanaf 2016.

Op korte termijn zoekt de Taalunie een instelling of een consortium van instellingen in Nederland of Vlaanderen dat in opdracht en namens de Taalunie deze zomercursus nieuwe stijl zal ontwikkelen, organiseren en uitvoeren. Deze zomercursus is bedoeld voor 120 tot 150 studenten. Voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering hiervan stelt de Taalunie uit haar begroting maximaal € 150.000 (excl. BTW) ter beschikking. De bijdrage van de Taalunie is op basis van cofinanciering. Dat houdt in dat de uiteindelijke opdrachtnemers eigen middelen of middelen van derden moeten inbrengen. Voor het bekomen van externe financiering werkt de opdrachtnemer, in overleg en met steun van de Taalunie, aan een model van eigen inkomsten en financieringsplan (fondsenwerving, sponsoring door bedrijven, Europese gelden, eigen bijdrage van de deelnemende studenten,…).

Het tijdpad ziet er als volgt uit:

  • Uiterste datum indiening offerte: 15 oktober 2015 om 10.30 uur
  • Beoordeling offertes door commissie: tussen 15 oktober 2015 en 15 november 2015
  • Bekendmaking verkozene(n): eind november 2015
  • Eerste inhoudelijke vergadering met Taalunie: december 2015
  • Aankondiging en opening inschrijvingsprocedure nieuwe Zomercursus voor NVT-studenten: februari 2016
  • Nieuwe Zomercursus voor NVT-studenten: in juli-augustus 2016

Instellingen die willen bieden op deze opdracht kunnen hun belangstelling kenbaar maken en het bestek opvragen bij het Algemeen Secretariaat van de Taalunie, Postbus 10595, 2501 HN Den Haag, Nederland, tel. +31-70-346 95 48. De geïnteresseerden die het bestek opvragen, worden verzocht daarbij tevens het e-mailadres achter te laten waarop de Taalunie correspondentie kan bezorgen. De Taalunie heeft, gelet op de snelheid en efficiëntie daarvan, een voorkeur voor communicatie per e-mail en zal dan ook communiceren per e-mail. Alle correspondentie aan de opdrachtgever dient schriftelijk per e-mail (met ontvangstbevestiging) aan het volgende adres te worden gericht: info@taalunie.org.