Workshop Women’s History, Research, Dissemination and the role of the Digital


Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling Omdat ik iets te zeggen had, over 19de-eeuwse schrijfsters, in het Letterkundig Museum en de Koninklijke Bibliotheek, organiseert het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis op 29 en 30 september 2015 een “Knowledge Exchange Workshop”. Onder de titel Women’s History: Research, Dissemination and the role of the Digitalvindt deze workshop plaats in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Het onderzoek naar de plaats van vrouwelijke auteurs in de Nederlandse literatuurgeschiedenis is enige decennia geleden krachtig ter hand genomen, en het heeft zeker ook belangrijke resultaten opgeleverd. Maar er is nog veel werk te verrichten. In “de” literatuurgeschiedschrijving is bijvoorbeeld het aantal vrouwen nog steeds gering, en in het Letterkundig Museum ligt nog veel onontgonnen materiaal. Dit geldt niet alleen voor Nederland. In het Europese HERA onderzoeksproject Travelling TexTs 1790-1914: The Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes of Europe (2013–2016) werken collega’s uit Finland, Noorwegen, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland samen, om deze lacune middels een transnationale benadering aan te pakken. De focus ligt op de 19de eeuw: een periode waarin het aantal schrijfsters in heel Europa enorm toeneemt. De bedoeling is om uiteindelijk een groot publiek te laten beseffen dat al deze “voormoeders” ons “iets te zeggen hebben”. Maar hoe bereiken we dat precies?

De workshop stelt de relatie tussen onderzoekers en “gewone lezers”, tussen onderzoek en disseminatie aan de orde. Het gaat over de mogelijke impact van literair-historisch onderzoek, en over de middelen die ter beschikking staan om een groot publiek te bereiken. Dit alles met specifieke aandacht voor de rol van vrouwen in het literaire bedrijf (toegespitst op de 19de eeuw) en voor de mogelijkheden die de steeds grotere online aanwezigheid (ook van vrouwen-teksten) ons biedt. Daarbij wordt rekening gehouden met de interesse van vrijwilligers – tegenwoordig ook wel “engaged citizens” genoemd – om aan onderzoeks-, digitaliserings- en crowdsourcing-projecten deel te nemen.
Inleiders zullen over deze onderwerpen spreken vanuit hun praktische ervaring op dit gebied. Betrokkenen (onderzoekers, studenten, docenten V.O., cultureel-erfgoed-specialisten) en andere geïnteresseerden worden hartelijk uitgenodigd om aan de discussies deel te nemen. Deze dienen ook een concreet doel: de voorbereiding van vervolgonderzoek. De workshop zal grotendeels Engelstalig zijn vanwege de aanwezigheid van HERA TTT collega’s.
Meer informatie en aanmelden
Zie voor meer informatie het programma van 29 en 30 september (pdf). Aanmelden voor de workshop is mogelijk tot 22 september via congres@huygens.knaw.nl. Deelname per dag kost 25 euro (studenten 10 euro), graag ter plekke te betalen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met suzan.van.dijk@huygens.knaw.nl.
Zie ook de website van het NEWW netwerk (New approaches to European Women’s Writing) www.womenwriters.nl. Het HERA TTT project is voortgekomen uit de COST Action IS0901 Women Writers in History (2009-2013).