USAN 2016: Kongres vir Jong Navorsers Tweede oproep om voorleggings

Die Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch, bied vanaf 19–21 Januarie 2016 weer hulle tweejaarlikse kongres vir nagraadse studente en jong navorsers aan. Die doel van die kongres is om ’n basis vir jong navorsers te skep om hulle navorsing, wat gebaseer is op hulle nagraadse studie, met akademiese eweknieë te deel.


Die Departement Afrikaans en Nederlands nooi alle nagraadse studente (M-, PhD- en afgestudeerde Honneursstudente) en jong navorsers (wat die afgelope vyf jaar gegradueer het) om voorstelle vir een van die volgende voor te lê:

  • Referaat (20 minute aanbiedingstyd)
  • Plakkaat

Daar is geen beperking op temas nie. Die enigste vereistes is dat die referaat/plakkaat by een van die volgende studiegebiede aansluit:

  • Letterkunde
  • Taalkunde
  • Toegepaste Taalkunde (Vertaling, Tolking, Redigering, Leksikografie, Taalverwerwing, Dokumentanalise en -ontwerp)

Aanbiedingstaal: Afrikaans, Nederlands of Engels

Besoek gerus ons webblad indien u belangstel om ’n voorstel voor te lê: http://conferences.sun.ac.za/index.php/usan/2016/index

Sperdatum vir voorleggings: 16 September 2015 
Alle navrae kan gerig word aan dr. Gerda Odendaal (e-pos: USAN@sun.ac.za).