Onderwijs door de Leidse gastschrijver

Hamlet vs Hamlet, Toneelgroep Amsterdam (2014)

Tom Lanoye komt! Hij slaat in 2015 zijn kamp op in Leiden om met studenten van die universiteit en van elders te spreken over schrijven, over toneel en over zijn herwerkingen van theaterteksten, zoals ‘Ten oorlog’ of ‘Medea’. Wie Lanoye ooit heeft horen spreken, weet dat het vier sprankelende bijeenkomsten gaan worden, waarin de deelnemers alle hoeken van de toneelzaal te zien krijgen.

Herwerken en Verwerken

Lanoye gaat tijdens de bijeenkomsten in op de manier waarop hij in zijn toneelstukken het werk van klassieke auteurs naar zijn hand zet: hij maakt klassieke tragedies actueel zonder dat ze hun universele kracht verliezen. Met de deelnemers aan de cursus zal hij bespreken hoe theaterteksten worden geschreven in de 21ste eeuw. En vooral: hoe heeft hij dat zelf gedaan en waarom zo? Waarom koos hij bijvoorbeeld voor de herwerking van beroemde toneelstukken van Euripides en Shakespeare?

Zie hier voor een overzichtsstuk in VRIJ NEDERLAND over met name toneelbewerkingen.
Ook voor niet-studenten is er de mogelijkheid deze cursus te volgen. Meer informatie over inhoud en aanmelding treft u in de E-Studiegids (ook voor À la Carte / Aanschuif- en Contractonderwijs).

Vier bijeenkomsten

Er komen in de maanden september en oktober vier onderwerpen aan bod, onder deskundige medewerking van onder anderen Shakespeare-onderzoeker Jan-Frans van Dijkhuizen, classica Ineke Sluiter en de universitair docenten Maria Boletsi en Bram Ieven: 
  • 9 september: Shakespeare-dag: Ten oorlog en Hamlet, 12.00-18.00 uur
  • 16 september: Griekse dag: Mamma Medea en Atropa, 12.00-18.00 uur
  • 23 september: Fort Europa, 12.00-18.00 uur
  • 8 oktober (Albert Verweylezing, met theatervoorstelling in de Leidse schouwburg), 12.00-18.00 uur
Op 2 september a.s. (14.00-18.00 uur) treedt Lanoy bovendien op voor de Leidse eerstejaarsstudenten en andere ingeschreven deelnemers aan zijn onderwijs (niet-studenten), die dan zijn roman Gelukkige slaven hebben gelezen en met hem gaan bespreken. Deelnemers aan de cursus Gastschrijver krijgen op deze eerste dag een workshop Theatertekst Lezen. Zij maken gedurende deze weken ook zes schriftelijke opdrachten, waarvan de helft opdrachten in creatief schrijven zijn. Meer informatie via: gastschrijver@hum.leidenuniv.nl. 
Uitgebreide informatie over inhoud en aanmelding is te vinden in de E-Studiegids (ook voor niet-studenten). Aanmelding: vóór 1 september 2015