“Omdat ik iets te zeggen had” – Tentoonstelling Nederlandse schrijfsters uit de 19de eeuw


Van 30 september tot en met 15 november 2015 wordt in het Letterkundig Museum en in de hal van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een dubbeltentoonstelling gehouden over 19de-eeuwse Nederlandse schrijfsters. De titel ervan, Omdat ik iets te zeggen had,  is ontleend aan de Herinneringen (1928) van de uit Haarlem afkomstige auteur Amy de Leeuw (ps. Geertruida Carelsen 1843-1938).
Aan de hand van documenten uit het archief van het Letterkundig Museum, uit de collecties van de Koninklijke Bibliotheek en uit enkele privécollecties, wordt in de portrettengalerij van het Museum een impressie gegeven van de activiteiten van een aantal schrijfsters uit de 19de eeuw, hun onderlinge connecties, hun contacten met mannelijke collega’s, critici, uitgevers, en de invloed die ze ondergingen van buitenlandse auteurs (m/v). Vier vitrines in de hal van de Koninklijke Bibliotheek tonen bijzondere boeken die de ambities van de schrijfsters verder illustreren. Bovendien doet ook het Haagse Damesleesmuseum mee, dat is opgericht door een aantal schrijfsters/lezeressen aan het eind van de 19de eeuw. Op zaterdagmiddagen kan in de ‘oude boekerij’  van het DLM een aantal van de in de beginjaren aangeschafte boeken worden ingezien.

Auteurs
Er zijn handschriften, persoonlijke documenten en – soms bijzonder vormgegeven – boeken te zien van de volgende auteurs: Juliana de Lannoy, Belle van Zuylen, Petronella Moens, Elisabeth Hasebroek, Geertruida Bosboom-Toussaint, A.S.C. Wallis, Elise van Calcar, Catharina van Rees, Amy de Leeuw, Nicolina Sloot, Johanna van Woude, Martha van Vloten, Augusta de Wit, Anna de Savornin Lohman, Anna van Gogh-Kaulbach, Christine Doorman, Nellie van Kol, Tine van Berken en Etha Fles. Het archiefmateriaal vormt een belangrijke aanvulling op wat grootschalig en computergestuurd onderzoek in bijvoorbeeld tijdschriften en bibliotheekinventarissen oplevert. De tentoonstelling beoogt het belang en de veelzijdigheid van de “vrouwelijke bijdrage” te laten zien, en ook de noodzaak om de teksten zelf – hoe langer hoe meer toegankelijk via internet – in detail te bestuderen.
Meer informatie
Tijdens de duur van de tentoonstelling worden er wekelijks activiteiten georganiseerd: lezingen, leesmiddagen en bezoeken aan het Damesleesmuseum. Verdere informatie en toelichting is te vinden op de website van het Huygens ING.
De tentoonstelling is georganiseerd in het kader van het Europese HERA onderzoeksproject Travelling TexTs 1790-1914: The Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes of Europe (2013–2016).
In 2016 zal de tentoonstelling – steeds in licht gewijzigde vorm – ook te zien zijn in :

Haarlem: Noord-Hollands Archief (februari-maart)
Amsterdam: Atria Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis (april)
Utrecht: Openbare Bibliotheek (oktober-november)

Er zal dan speciale aandacht zijn voor auteurs uit deze steden, en materiaal worden getoond uit deze archieven.
Workshop
Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling wordt op 29 en 30 september de workshop Women’s History: Research, Dissemination and the role of the Digital georganiseerd. Meer hierover in dit bericht.