Hebben streektalen nog toekomst in Nederland?

Stichting IJsselacademie deed verkennend onderzoek

[Persbericht]

We denken weleens dat alleen ouderen nog streektaal spreken, maar er zijn ook voorbeelden van jongeren die streektaal gebruiken. Op verzoek van de IJsselacademie deed student Meertaligheid, Daan Brandenburg, onderzoek naar streektaal in Steenwijk onder de jongeren zelf (12 tot 18 jaar). Hoe is hun houding ten opzichte van streektaal en wanneer gebruiken ze de streektaal?

De onderzoeker concludeert dat de streektaal onder jongeren nog steeds wordt gebruikt. Het is wel opvallend te zien dat het streektaalgebruik van de jongeren meestal plaatsvindt in het contact met hun grootouders. Als het doorgeven van de taal voornamelijk van de grootouders moet komen, zal het gebruik van de streektaal blijven afnemen.

Jongeren die zelf de streektaal gebruiken, beoordelen deze positiever dan degenen die dat niet doen. Voor deze laatste groep heeft de streektaal en wat ouderwets en dom imago. Instituten die zich bezig houden met het Nedersaksisch, zouden manieren moeten vinden om kinderen meer in aanraking te brengen met de streektaal, waardoor een positievere houding zal ontstaan.

Meer lezen

De Engelstalige scriptie Steenwijk: Folk Perception and Regional Language of the Youth is te downloaden in de onderzoeksdatabasevan de RUG.

Daarnaast is er ook een uitgebreide Nederlandse samenvatting van het onderzoek beschikbaar.
Het online magazine ‘Mijn Stad, Mijn Dorp’, een uitgave van het Historisch Centrum Overijssel, publiceerde onlangs een artikelover het onderzoek.

RTV Oost besteedde ook aandacht aan het project. Kijk het filmpjeterug (vanaf ongeveer 14 minuten).