Die Queeste vanden Grale, hoofdstuk 7

Die Queeste vanden Grale

zoals bewaard gebleven in het handschrift KB Den Haag 129 A 10
(Lanceloet-compilatie)
Hoofdstuk 7:
Hoe Lanceloet quam t’enen hermite dine castide, ende hoe hi die hare ontfinc

Hoe Lanceloet bij een kluizenaar kwam die hem vermaande, en hoe hij een onderhemd van (dieren)haar ontving (om daarmee boete te doen)

Proefleesversie
Voor de hoofdstukken 1-6 zie de BML