Verschenen: Journal of Dutch Literature, 2014.2

Van het Journal of Dutch Literature is het tweede nummer van 2014 verschenen. Dit nummer bevat de volgende bijdragen:

  • Pawel Zajas – Before the ‘Nooteboom Effect’ – Dutch Literature at the Suhrkamp Publishing House
  • Ernst Van Alphen – ‘Eigenschaften ohne Mann’ – Madness and Introspection in Marcellus Emants’s ‘Een nagelaten bekentenis’
  • Ted Laros – Preparing the Ground for Artistic Freedom: Judicial Censorship of Publications in Pre-Apartheid South Africa, 1890-1948
  • Reviews:
    • Johanna Bundschuh-van Duikeren, Geschlecht und Postmoderne: Zur Auslotung eines komplexen Verhältnisses am Beispiel des niederländischsprachigen Romans (Göttingen: V&R;, 2014). Door Beatrix van Dam.
    • Gijsbert Pols, Naturalistische Moderne. Arno Holz und Lodewijk van Deyssel (Münster: Nodus Publikationen, 2015). Door Laurens Ham.

De teksten zijn integraal toegankelijk op de website van het tijdschrift: www.journalofdutchliterature.org, onder ‘Current’.