Pas verschenen: Spiegel der Letteren 2015, nr. 2

Inhoud van het nummer:
Poëzie-analyse vandaag
(Samenstelling: Dirk De Geest & Carl De Strycker)
Dirk De Geest & Carl De Strycker, Poëzieanalyse vandaag. Een woord vooraf
Veerle Fraeters, Lyrische lessen. Personificatie als mystagogisch middel in de liederen van Hadewijch
Gillis J. Dorleijn, Het gedicht als strategie. Een demonstratie
Bram Lambrecht, Lichamen, lichaamstaal en zintuiglijke waarnemingen in ‘Het gelag bij Pholos’ van Karel van de Woestijne
Elke Depreter & Hans Vandevoorde, ‘Vliegtuigen zijn vogels’. Willekeur in de metaforiek van twee generaties Vlaamse experimentelen

Boekbeoordelingen
Rick Honings over Dini M. Helmers, Bilderdijks Odilde. Het leven van Catharina Rebecca Woesthoven
Lieven Ameel over Inge Bertels, Jan Hein Furnée, Tom Sintobin, Tom, Hans Vandevoorde & Rob van de Schoor (red.), Tussen beleving en verbeelding. De stad in de negentiende-eeuwse literatuur
Bram Lambrecht over Ik wensch u de Zon. De briefwisseling tussen Stijn Streuvels en Karel van de Woestijne. Bezorgd en toegelicht door Stijn Vanclooster en Bert van Raemdonck
Katrien Vuylsteke Vanfleteren over Thomas Crombez, Arm theater in een gouden tijd. Ritueel en avant-garde na de Tweede Wereldoorlog
Jos Muijres over Marcel Wauters, Wie de letters breekt. Poëzie en proza van Marcel Wauters (1950-1969). Bezorgd door Yves T’Sjoen en Els van Damme
Linde De Potter over Mathijs Sanders & Tom Sintobin (red.), Lezen in verwondering. Veertien leeswijzers bij een roman van Hugo Claus
Gillis J. Dorleijn over Irene Barbara Kalla, Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie
Jeroen Dera over Matthijs de Ridder, Behoud de Begeerte: Een literaire geschiedenis 1984-2014
Jane Fenoulhet over Rick Honings, Lotte Jensen & Olga van Marion (red.) Schokkende boeken!
Ton van Kalmthout over Guy Janssens m.m.v. Kris Steyaert, Tweehonderd jaar neerlandistiek aan de Universté de Liège. Een geschiedenis van de oudste extramurale leerstoel Nederlands