Erasmus Taalcentrum in Jakarta toch echt gesloten

Door Nathalie Van der Perre, Els Vanbrabant, Lotte Hemelrijk, Petra Roël, Welmoed Hoogvorst

We hebben de brief van de Raad van de Nederlandse Taalunie van 26 juni jl. gelezen, waarin de Taalunie een reactie geeft op de zorgen omtrent de bezuinigingen en we zijn zeer verbaasd over de informatie die daarin wordt gegeven.

Op het ogenblik verzorgen wij de zomercursus voor de studenten van de Universitas Indonesia (UI) die door het Erasmus Taalcentrum (ETC) wordt georganiseerd. De cursus begon op woensdag 24 juni in het gebouw van het ETC en duurde tot en met 7 juli. Vanaf 1 juli moesten wij lesgeven op de UI.

We hebben dus met eigen ogen kunnen zien hoe het ETC moest sluiten op 30 juni. Het personeel van het ETC is ontslagen en krijgt doorbetaald tot december, maar zij hebben geen enkele garantie dat het ETC een doorstart krijgt en dat zij hun werk weer kunnen oppakken.

De doorstart waarover in de brief wordt gesproken is nog in de onderzoeksfase: er moet naar geld gezocht worden – deze taak neemt de Nederlandse Ambassade in Jakarta op zich. Het is dus helemaal nog niet zeker dat er een doorstart gerealiseerd kan worden. Wij begrijpen daarom niet waar de bewering van de Taalunie dat de doorstart wordt gerealiseerd, op is gebaseerd.