Schrijven over schrijven: Podiumgesprek

Met: Sander Bax, Margot Dijkgraaf, Jan Konst en Nelleke Noordervliet
Presentatie: Wim Brands
17 juni 2015 
Openbare Bibbliotheek Amsterdam, OBA Theater
Er zijn veel mensen die over literatuur schrijven. Niet alleen recensenten en literatuurwetenschappers, maar ook scheppende auteurs, die het werk van eerdere schrijvers of zelfs collega’s graag aan de orde stellen. Waarom schrijf je over literatuur, hoe doe je dat en voor wie? Is het nodig dat een beschouwend vertoog de literatuur flankeert? Spreekt zij niet voor zichzelf? Over deze vragen gaat de dichter-presentator Wim Brands in gesprek met vier auteurs die een verschillende achtergrond hebben. Maar één ding hebben zij met elkaar gemeen: ze schrijven over literatuur. Nelleke Noordervliet heeft essaybundels als Een plaats voor geestdrift en Schatplicht op haar naam staan. Ze onderzoekt daarin haar eigen plaats ten opzichte van uiteenlopende literaire voorgangers. De publiciste Margot Dijkgraaf is de maakster van Spiegelbeeld en schaduwspel, een spraakmakende studie over het oeuvre van Hella Haasse. De rol van Harry Mulisch als publieke figuur staat centraal in het net verschenen De Mulisch Mythe van de Tilburgse literatuurwetenschapper Sander Bax. En de Berlijnse neerlandicus Jan Konst schreef met Alles waan een boek over vijf historische romans van Louis Ferron, die tijdens de jaren zeventig van de vorige eeuw op zoek ging naar de waarheid achter het Derde Rijk. Schrijven over schrijven – wat deze vier auteurs daarover denken, wil Wim Brands achterhalen.