Oproep voor Lezingen/Oproep vir Referate Internationaal Congres Gents Colloquium over het Afrikaans

22-24 oktober 2015


Inleiding

Tijdens dit internationale congres, georganiseerd door het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika, worden twee uiteenlopende onderzoekslijnen uitgewerkt, zoals uiteengezet in de samenvattingen hieronder. Ze zullen parallel behandeld worden en verwijzen beide naar innovatief navorsingswerk waarmee men onder andere aan de Universiteit Gent druk bezig is.

Het colloquium begint op donderdagavond 22 oktober, en wordt op zaterdag 24 oktober afgesloten met een ronde tafel over de sociale, culturele en politieke betekenis van het Afrikaans in het Zuid-Afrika van 2015. Dat gesprek zal open staan voor het brede publiek en behalve de twee keynote sprekers zal ook prof. Ciraj Rassool van de Universiteit van de Westkaap daaraan deelnemen. De lezingen zijn gepland voor vrijdag 23 oktober.

Deelnemers worden uitgenodigd abstracts (in Afrikaans of Nederlands) van maximum 300 woorden in te dienen vόόr 1 juli 2015 (afrikaans@ugent.be). Gelieve daarbij aan te geven of uw abstract aansluit bij het letterkundige of taalkundige deel.

Afrikaanse literatuur in transnationaal perspectief

De literatuur van het Afrikaans is op uiteenlopende manieren aanwezig in de Lage Landen. De Week van de Afrikaanse roman, schrijversoptredens, vertalingen en artistieke projecten dragen bij tot de presentie. In teksten van eigentijdse Zuid-Afrikaanse schrijvers komen referenties voor aan Nederland en België. Interteksten verwijzen naar de Nederlandstalige literatuur. Afrikaanstalige schrijvers treden op in Nederlandse en Vlaamse cultuurhuizen; ze maken deel uit van culturele netwerken en ze zijn met vertalingen aanwezig in het literaire circuit van het Nederlandse taalgebied. Het werk van onder anderen Breyten Breytenbach, André Brink, Ronelda Kamfer, Antjie Krog, Karel Schoeman, Wilma Stockenström, Etienne van Heerden en Marlene van Niekerk geniet bekendheid, komt aan bod in de literatuurkritiek en is opgenomen in fondsen van commerciële uitgeverijen in Nederland. Het onderzoek naar het functioneren van de contemporaine Afrikaanse literatuur in het Nederlands verdient nader onderzoek. Voor de studiebijeenkomst wordt niet zozeer ingezet op transnationale schrijversbewegingen maar wel naar particuliere tekstbewegingen of dus cultuurtransfers tussen Afrikaans en Nederlands. Als keynote spreker wordt Louise Viljoen van Stellenbosch Universiteit uitgenodigd.

Corpora en de studie van het Afrikaans

Een van de meest belangwekkende evoluties in de hedendaagse taalwetenschap is de hoge vlucht van de (toegepaste) corpuslinguïstiek. Niet alleen zijn er de afgelopen jaren tal van nieuwe, vaak grote en gestratificeerde taalkundige corpora aangelegd – voor het Afrikaans denken we dan in eerste instantie uiteraard aan het Taalkommissiekorpus – daarnaast zijn ook allerlei professionele tools voor corpusopbouw, -exploratie en –annotatie beschikbaar gekomen. Dat alles creëert talloze nieuwe kansen en mogelijkheden voor de taalkundige studie van het Afrikaans. Op de studiedag willen we zowel lezingen aan bod laten komen over de aanleg, taalkundige verrijking, enz. van Afrikaanse corpora als lezingen waarin op basis van corpusdata nieuw licht wordt geworpen op oude of nieuwe problemen uit de Afrikaanse taalkunde. Op die manier willen we én een beeld geven van de huidige stand van de corpusinfrastructuur voor het Afrikaans én een indruk van de verschillende manieren waarop corpora kunnen worden ingezet voor lexicaal, morfosyntactisch, fonologisch, sociolinguïstisch, enz. onderzoek naar het Afrikaans. De keynote speaker is Gerhard B. Van Huyssteen (Noordwes-Universiteit).

Organiserend comité
Jacques Van Keymeulen (Universiteit Gent)
Yves T’Sjoen (Universiteit Gent)
Timothy Colleman (Universiteit Gent)
Luc Renders (Universiteit Hasselt)
Gilles-Maurice de Schryver (Universiteit Gent)
Annelies Verdoolaege (Universiteit Gent)