Leg de Taaltelefoon niet van de haak

De Vlaamse overheid is van plan de Taaltelefoon af te schaffen. Officieel heet het: te privatiseren. Maar of een onderneming de adviesdienst zou willen en kunnen overnemen, daar moeten we grote vraagtekens bij plaatsen. Dit wordt een ramp voor het Nederlands in Vlaanderen.

Sinds de start van de dienstverlening eind 1999 heeft de Taaltelefoon meer dan 150.000 taalvragen beantwoord. Elke dag hebben de taaladviseurs een antwoord gegeven op vragen over het Nederlands als mensen dat niet zelf konden vinden. Antwoorden op de veelgestelde vragen zijn te vinden op de uitstekende website van de Taaltelefoon. Op die manier vervult de Taaltelefoon al vijftien jaar lang een maatschappelijk relevante adviesrol. De Taaltelefoon is ook de Belgische partner bij uitstek in het adviesoverleg van de Taalunie. Dankzij de Taaltelefoon is er erkenning en waardering voor de taaleigenheid van Belgische Nederlandstaligen.

De weerslag hiervan is te zien op Taaladvies.net, een website met elk jaar meer dan tien miljoen geconsulteerde pagina’s en meer dan vijf miljoen unieke bezoekers. Gaan we het geven van taaladvies in het vervolg overlaten aan Nederlanders? Aan een bedrijf dat eigenlijk vooral geïnteresseerd is in geld verdienen? Nee toch.

De overheid zoekt ijverig naar bezuinigingsmogelijkheden, en dat is ook haar taak. Maar een dienst die ogenschijnlijk alleen geld kost waar weinig materiële terugverdieneffecten tegenover staan, mag daar niet het slachtoffer van worden. De kwaliteit van het taalgebruik in Vlaanderen wordt wel degelijk ondersteund door de Taaltelefoon. Daar kunnen journalisten, communicatiemedewerkers van bedrijven, leerkrachten, ambtenaren, juristen en nog zoveel andere taalprofessionals van getuigen. Over duizenden mensen spreken we hier. Ik hoop dat ze hun stem laten horen.

Dit stuk verschijnt vandaag ook in De Standaard.