Gratis online ‘Introduction to Dutch’


Sinds vorig jaar heeft de Rijksuniversiteit Groningen een zogenaamde massive open online course Nederlands ontwikkeld op het platform van FutureLearn. De ‘Introduction to Dutch’-cursus werd voor de eerste keer aangeboden in maart. Toen volgden wereldwijd meer dan 33.000 mensen deze cursus. De cursus is op 1 juni jl. weer van start gegaan. Op dit moment leren bijna 15.000 mensen de basisbeginselen van het Nederlands.
De leerders komen overal vandaan en maken in drie weken tijd kennis met de  Nederlandse taal en cultuur, leren de grammatica en krijgen een basiswoordenschat op weg naar A1. In de MOOC is er zowel aandacht voor lezen en luisteren als voor de productieve vaardigheden schrijven en spreken. Meedoen kan gedurende de drie weken dat de MOOC wordt aangeboden. Daarna blijft het cursusmateriaal beschikbaar. Meer informatie is te vinden op www.futurelearn.com/courses/dutch/
De universiteit heeft ook een video gemaakt over de MOOC. De video is hier te zien.