Gesprek over bezuinigingen

Bericht van het bestuur van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

Eerder heeft het bestuur gemeld op 15 juni informatie te kunnen verschaffen over het overleg met de Taalunie. Omdat tijdens het nader overleg in het afgelopen weekend afstemming nodig bleek met twee overheden, duurt het iets langer dan gehoopt. Zodra de uitkomsten bekend zijn, zal het bestuur u verder informeren.