De top-50 van beste opleidingen Nederlands in de Benelux

We pakken de draad weer op in ons horrorfeuilleton De verleden tijd van lijken.

Door Marc van Oostendorp

Joop, de specialist in Middelnederlandse voegwoorden, nieste. Hij zat nu al een uur achter zijn toetsenbord om zijn column te schrijven voor het universiteitsblad. Maandenlang had hij die rubriek – De verleden tijd van lijken had de hoofdredacteur hem in een speelse bui genoemd, maar niemand wist nog waar die titel op sloeg – verwaarloosd omdat het universitaire leven zo ongehoord spannend was geweest.

Het was sinds bijna iedereen van de vakgroep Nederlands in een manager was veranderd, vooral allemaal zo vreselijk verwarrend. Eerst hadden de boomlange promovenda Sophie en de postdoc Femke een kamer van het universiteitsbestuur bezet omdat ze tegen rendementsdenken waren.

De oplossing was uiteindelijk geweest dat Wouter, de hoogleraar Financiële Letterkunde die de vakgroep voorzat hen meer democratie had beloofd, wat wilde zeggen dat Sophie en Femke nu ook mochten meevergaderen over dat besluit. Dat was slim gezien van Wouter, want de twee opstandige jongeren waren zelf lang geleden ook al in managers veranderd.

Daarna was ineens de decaan van de faculteit, de uit Gent afkomstige hoogleraar Moraalfilosofie Joke Willeke, ook in een manager veranderd en had in een vlaag van daadkracht besloten de vakgroep Nederlands op te heffen vanwege gebrek aan rendement. Omdat net alle managers het erover eens waren dat rendementsdenken echt niet meer van deze tijd was, hadden de leden van de vakgroep zich tegen die maatregel gekeerd, of ze zelf nu al in managers veranderd waren of nog niet. Professor Gerards had nog wel even gesputterd dat ze haar best zou doen de inspirerende visie die achter haar maatregel zat voortaan beter uit te leggen, maar had uiteindelijk bakzeil gehaald om zich monkelend toe te leggen op een nota waarin ze een inspirerend nieuw organogram voor de faculteit als geheel toelichtte.

En daarmee was de rust weergekeerd. Van de verschillende gremia kwamen nu nog maar een stuk of vijf verontruste mails per dag: haal alle pdf’s voor de zekerheid onmiddellijk van Blackboard want een externe commissie komt overtredingen op de auteurswet controleren! Onze opleiding staat in de top-50 van beste opleidingen Nederlands in de Benelux, zorg dat we dat met zijn allen twitteren, want in Groningen doen ze dat ook, en Groningen staat twee plaatsen boven ons! Zorg dat opnames van alle mondelinge tentamens binnen twee dagen op de facultaire server staan anders komen we in de problemen met de nieuwe Interuniversitaire Regeling Opslag Mondelinge Tentamens!

Joop kon dus ook nog wat tijd besteden aan de monografie over het Middelnederlandse voegwoord die zijn universitaire loopbaan moest afsluiten, tenminste, wanneer hij maar eerst zijn nieuwe column op tijd kon voltooien. Gelukkig bleek de communicatie-afdeling van de universiteit – waar niemand ooit in een manager hoefde te veranderen omdat iedereen er als manager geboren was – een nieuw initiatief te zijn begonnen: de masterclass voor alumni, waarin ze nog betere managers konden worden. Joop las de aankondiging nauwkeurig, nieste een keer, en pakte zijn laptop.