Bezuinigingen Taalunie desastreus voor Nederlands in Niedersachsen

Landesbeauftragte für niedersächsisch-niederländische Beziehungen im Bildungsbereich
Het debat over bezuinigingen bij de Nederlandse Taalunie baart mij zorgen.

In de deelstaat Niedersachsen hoort Nederlands in het grensgebied op meer dan 90 scholen tot een van de vreemde talen die leerlingen kunnen volgen. De Taalunie vervult in dezen een uitermate belangrijke rol.

Sinds jaren heeft de Taalunie door financiële en vakkundige ondersteuning ervoor gezorgd dat het onderwijs Nederlands kon worden opgestart en bevorderd. Door zogenaamde “Weiterqualifizierungsmaßnahmen” en andere vormen van professionalisering van lesgevers hebben we nu in Niedersachsen meer en betere docenten Nederlands voor de klas staan.

Zonder enige twijfel komt deze kwaliteitsverbetering ten goede aan de duizenden leerlingen die Nederlands leren; dit aantal stijgt alleen maar en de populariteit van het vak is ongebroken, mede door projecten die de Nederlandse Taalunie daadkrachtig ondersteunt. Het wegvallen van ondersteuning door de Taalunie zou dan ook voor de ontwikkeling van het vak Nederlands desastreus zijn.