Taalunie: Onderwijs in het buitenland moet ‘bewijsbaar nuttig’ zijn

Eötvös Loránd Universiteit, Boedapest


Afgelopen weekeinde vond in Olomouc (Tsjechië), onder grote belangstelling, een jubileumcongres plaats om het 25-jarig bestaan te vieren van Comenius, de vereniging voor neerlandistiek in Centraal-Europa.

Tijdens deze bijeenkomst was veel te merken van de spanning die de bezuinigingen van de Taalunie – en de manier waarop over deze bezuinigingen wordt gecommuniceerd – oproepen. Zo stelde de Algemeen Secretaris van de Taalunie, Geert Joris, al tijdens de officiële opening van het congres de vraag wat de buitenlandse neerlandistiek economisch oplevert, of de studies rendabel zijn en hoeveel procent van de afgestudeerden in Nederland of in Vlaanderen een baan vindt.  Het publiek kreeg geen gelegenheid om in discussie te gaan. 


Naar mijn waarneming waren de vertegenwoordigers van de Taalunie tijdens het colloquium tamelijk geïsoleerd – weinig mensen gingen met hen praten. De laatste dag, tijdens, de Algemene Ledenvergadering van Comenius, herhaalde Joris zowat alles wat hij op de eerste dag zei maar dan uitgebreider. Hij stelde dat het Taalunie-beleid van vóór 2012 zo slecht was geweest dat hij van de ministers de opdracht had gekregen om orde op zaken te stellen.  Er was 1 miljoen euro verlies ontstaan. Nu heeft de Taalunie nog steeds €500.000 verlies en probeert dat te saneren. 

Volgens Joris zijn de Taalunie en het Algemeen Secretariaat (AS) twee verschillende dingen. Het AS is een intermediair orgaan tussen de ministers en ‘het veld’; het moet 100% van de opdrachten van de ministers uitvoeren. Het AS moet voor de ministers kunnen uitleggen dat al waarvoor ze het geld uitgeven niet alleen maar ‘leuk’ is, maar dat het ook cijfermatig bewijsbaar nuttig is. 
Verschillende mensen in de zaal reageerden woedend op Joris’ toespraak. Helaas was er ook deze keer weinig ruimte voor discussie. Het nieuwe bestuur van Comenius heeft besloten dat wij een document opstellen met de salarissen van de medewerkers, de prestaties van de vakgroepen, een overzicht van de banen van de alumni. Op grond hiervan komt er waarschijnlijk een protestbrief over de huidige bezuinigingen.

Geert Joris is niet bereikbaar voor commentaar (redactie Neder-L).