Reactie van De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

De bezorgdheid van de internationale neerlandistiek, die de afgelopen weken verschillende fora beheerste, heeft de Raad niet onberoerd gelaten. Het is ons op die manier ook weer duidelijk geworden dat heel veel mensen binnen en buiten het Nederlandse taalgebied zich met overtuiging engageren voor het Nederlands. De Raad verheugt zich over het feit dat er intussen een constructief overleg heeft plaatsgevonden tussen de IVN en het Algemeen Secretariaat van de Taalunie, waardoor beide partijen nu samen naar een aangepaste aanpak kunnen zoeken binnen de gegeven besparingscontext. We hopen dat het verdere proces via open overleg begeleid en ondersteund zal worden door beide partijen. De Raad zal het in elk geval met aandacht blijven volgen. De jongste tijd zijn er heel wat positieve initiatieven ontwikkeld voor het Nederlands waarbij de Taalunie een verbindende rol gespeeld heeft. Wij menen dat ook de internationale neerlandistiek een mooie plek verdient in die positieve dynamiek.

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren is het officiële adviesorgaan van de Nederlandse Taalunie.