Laat het Nederlands groeien in Indonesië

Door Eliza Gustinelly
Universitas Indonesia

Een maand geleden kondigde de NTU het bezuiningsbeleid aan. Voor ons aan de Universitas Indonesia te Jakarta was het bericht echt een grote tegenslag, die we te horen kregen terwijl we het Congres 45 Jaar Studie Nederlands in Indonesië aan het voorbereiden waren, en tijdens het congres heersde er daardoor een onaangenaamde sfeer. Ondanks dat was het congres toch een succes, echt ironisch.
In al die tijd hebben we niets gezegd, hoewel er zoveel discussies, protesten en voorstellen uitkwamen over de belangen van de neerlandistiek wereldwijd, over de belangen van ons in Indonesië. Als Indonesiërs hebben we geleerd dat als je ziet dat iemand je niet wil helpen of steunen, je niet mag laten zien dat je teleurgesteld bent, laat staan klagen, zeuren en protesteren. Daarom hebben we gezwegen. Maar tot nu toe hebben we veel gelezen en gehoord hoe zoveel neerlandici hun meningen geuit hebben, dat er nu ook een uitstel is van de beslissing van de NTU om zoveel zaken te schrappen, en daarom willen we toch onze mening naar voren brengen.

We hopen dat de zomercursus na 2015 blijft doorgaan. De cursus is er niet alleen om de studenten te motiveren om Nederlands te studeren, maar ook om ze te motiveren om goed te presteren, omdat we de kandidaten op basis van hun prestaties selecteren. Dat de NTU moet bezuinigen is begrijpelijk, maar wat de zomercursus betreft, kan er misschien wel bezuinigd worden op de manier waarop hij gehouden wordt, de plaats, het aantal deelnemers, en het combineren met een betaalde cursus.

Er is ook gezegd dat bijscholingen voor docenten in de Neerlanden verminderd worden. Dat vinden we geen goed idee. Tijdens de cursussen in Nederland en Vlaanderen hebben we bijzonder veel geleerd. We moeten Nederland en Vlaanderen zelf ervaren in alle opzichten door in de landen aanwezig te zijn. Kennis zoeken via boeken en internet is niet genoeg. Het moet zelf beleefd worden. 

We begrijpen goed dat het bezuingingsbeleid redenen heeft, maar de subsidie gaat grotendeels terug naar Nederland of Vlaanderen. Zowel de zomercursus voor studenten als de docentencursussen worden in de Lage Landen gehouden, daar rolt het geld dus weer naartoe. De boeken die we hier gebruiken komen uit Nederland en Vlaanderen, dus het is duidelijk wie eraan verdient. Voor de gastdocenten, het CNaVT examen geldt hetzelfde. Van de subsidie krijgen wij de kennis, maar het geld gaat terug naar het land van herkomst.

Dat het Erasmus Taalcentrum geen subsidie van de Taalunie meer krijgt, vinden we echt jammer. Samen met het Taalcentrum zijn wij bezig met het lesgeven van het Nederlands, we kunnen zeggen dat we familie van elkaar zijn. Ondanks alles hopen we dat het ETC blijft voortbestaan. 
Tegenwoordig zijn er bijna 300 studenten die Nederlands als hoofdvak studeren aan onze vakgroep, en er zijn 16 docenten. Dus we zijn er zeker van dat  het Nederlands zal blijven groeien in ons land. 
Dit stuk is mede ondertekend door leden van de Vakgroep Nederlands Universitas Indonesia:

Andrea P.Djarwo, R. Achmad Sunjayadi, Barbara Pesulima, Christina T. Suprihatin, Eliza Gustinelly, Fajar M. Nugrahha, Ingrid C. Bernard, Indira Ismail, Jugiarie Soegiarto, Lilie M. Roosman, Lilie Suratminto, Lina Martha, Munif Yusuf, Mursidah, Zahroh Nuriah, Amalia Putri, Rianti Manullang