Bezuinigingen Taalunie: respons van de Suider -Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN)

Door het SAVN-bestuur

Zoals iedereen voor wie de neerlandistiek en haar toekomst belangrijk zijn, zijn ook wij, het bestuur van de SAVN, bezorgd over de impact van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen op onze werkzaamheden.

Daarom vinden wij het huidige gesprek tussen de IVN en de Taalunie bijzonder bemoedigend. Met deze brief willen wij vooral onze bekommernis wat betreft het afschaffen van de zomercursussen communiceren.

Wij ontvangen, als vereniging, elk jaar een ruime toekenning van de Taalunie en daar zijn wij dankbaar voor. Hoofdfocus van onze inspanningen is het aanmoedigen van studenten die zich eventueel als neerlandici willen bekwamen. De ondersteuning van de Taalunie is hier onmisbaar.

De bijzondere verwantschap tussen het Afrikaans en het Nederlands is aan de ene kant een ontzettend voordeel. Onze studenten kunnen, zonder kennis vooraf en met heel weinig inzet, Nederlandse kranten, korte verhalen en romans lezen en begrijpen. Het staat echter heel anders wat betreft spraakvaardigheid en culturele kennis. De afstand tussen Zuid-Afrika en Nederland is zo groot, dat studenten normaalweg niet de Nederlanden kunnen bezoeken en dus heel weinig gelegenheid hebben om werkelijk Nederlands in een authentieke omgeving met moedertaalsprekers te gebruiken. In dit opzicht waren de zomercursussen van onschatbare waarde.


In solidariteit met vakgenoten van overal in de wereld voegen wij onze stem bij de anderen en doen met deze brief een ernstig beroep op de Taalunie om een plan te bedenken dat ervoor zal zorgen dat onze studenten ook in de toekomst deze cursussen kunnen bijwonen. 

Bedankt voor uw aandacht,
Het bestuur van de SAVN:
Dr. Nerina Bosman (Voorsitster)
Prof. Steward van Wyk (Ondervoorsitter)
Dr. Anthea van Jaarsveld (Sekretaresse)
Mnr. Terrence Carney (Penningmeester)
Mnr. Tertius Kapp (Beurse en webwerf)

Prof. Phil van Schalkwyk (Redakteur Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans)