Aan de algemeen secretaris van de Taalunie, ETC., ETC., ETC.

Door Arie J. Gelderblom (v/h Universiteit Utrecht), Alice van Kalsbeek (v/h Universiteit van Amsterdam),  Arthur Verbiest  (Escuela Oficial de Idiomas Departamento de Neerlandés Madrid)

Op 29 april 2015 werd een brief, ondertekend door vijftig (ex-) gastdocenten van het Erasmus Taalcentrum, gestuurd  naar de algemeen secretaris van de Taalunie, naar het Comité van Ministers, naar de Interparlementaire Commissie en naar de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Tot nu toe (uiteraard, zou je bijna zeggen) is daar geen enkele reactie op gekomen. Daarom, en omdat we graag het advies van Matthias Hüning opvolgen om niet te zwijgen totdat de Taalunie over drie maanden dezelfde maatregelen nog eens afkondigt, zich dan gesteund wanend door ‘het veld’, plaatsen we die brief hier.
De afgelopen weken werden wij verrast door berichten over bezuinigingsmaatregelen met betrekking tot het onderwijs Nederlands als vreemde taal, waarvan stopzetting van de financiering van het Erasmus Taalcentrum in Jakarta ons het meest schokte, omdat dat zo’n drastische maatregel is met zulke ingrijpende consequenties.

We zijn allen een of meerdere keren gastdocent geweest aan het Erasmus Taalcentrum en/of de Universitas Indonesia. Dat betekent dat we de situatie ter plekke kennen, dat we bij alle namen van docenten en medewerkers die nu worden ontslagen een gezicht hebben; we kennen hun geschiedenis, hun persoonlijke omstandigheden en we bewaren zeer veel positieve herinneringen aan de tijd dat we daar met hen hebben gewerkt aan de verbetering van het onderwijs Nederlands in Indonesië. We hebben vooral  kunnen constateren dat de daar bestaande infrastructuur, zorgvuldig opgebouwd in de loop van vele jaren, goed functioneert en op ruime schaal resultaten genereert: groepen en individuen die zich met succes het Nederlands eigen maken voor uiteenlopende doeleinden, om nog te zwijgen van de niet onmiddellijk in euro`s uit te drukken goodwill waarvan Vlaanderen en Nederland – overheid, bedrijfsleven, toerisme – de vruchten plukken.


In het Beleidsplan 2015-2020, De nieuwe Taalunie, staat de volgende passage (p. 17):

9.3 Het taalgebied promotenDe Taalunie zorgt er ook voor dat internationaal zoveel mogelijk mensen het Nederlands zien als een aantrekkelijke taal. Zij stimuleert dat Nederlands op veel plekken geleerd, bestudeerd en vertaald wordt. Daarmee zet de Taalunie het taalgebied op de kaart, wat zakelijk verkeer en toerisme naar de Lage Landen bevordert. Ze helpt ook Nederlandse en Vlaamse multinationals, die in het buitenland graag werknemers aannemen die Nederlands spreken. Om haar doelen te bereiken bouwt de Taalunie een internationaal netwerk op met docenten Nederlands, ambassades, literair vertalers en bedrijven.

Het is voor ons evident dat het Erasmus Taalcentrum bijdraagt  aan de realisering van de hierboven omschreven doelen, sterker nog: het Erasmus Taalcentrum heeft deze doelen al gerealiseerd voor Indonesië. Dat juist deze infrastructuur, dit Taalcentrum moet verdwijnen is niet alleen schokkend, maar druist ook in tegen het beleid dat door de Taalunie is geformuleerd.  

We begrijpen dat de Taalunie zich in zwaar weer bevindt, zoals zoveel instellingen in Nederland en Vlaanderen en dat bezuinigingen onontkoombaar zijn.  We doen echter een dringend beroep op u  het Erasmus Taalcentrum – dat voor ons geen abstractie is zoals gezegd, maar een coherent geheel van docenten en medewerkers – op enigerlei wijze te laten voortbestaan.