Zorgen over de Taalunie

Vandaag is in De Standaard en NRC Handelsblad een artikel verschenen van de hand van de hoogleraren Judit Gera (Eötvös Loránd Universiteit, Boedapest), Matthias Hüning (Freie Universität Berlin), Marc van Oostendorp (Meertens Instituut, Amsterdam) en Johan Oosterman (Radboud Universiteit Nijmegen).

Hieronder staat het stuk en geven we een uitgebreidere lijst met namen van neerlandici uit Nederland, Vlaanderen, Suriname én de rest van de wereld die het stuk hebben ondersteund.

De redactie van Neder-L wil discussie over dit onderwerp graag stimuleren. Kopij kunt u kwijt bij redactie.nederl@gmail.com. Dat mag natuurlijk ook een verdediging zijn van het Taalunie-beleid.

Hier staat een verklaring van het bestuur van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek over deze kwestie; en hier een persbericht van de Taalunie.

Als je een taal wil koesteren moet je er in de eerste plaats voor zorgen dat steeds nieuwe mensen die taal leren. Wie er bijvoorbeeld voor wil zorgen dat een middelgrote taal als het Nederlands op het internationale toneel zichtbaar blijft, moet er in de eerste plaats voor zorgen dat er steeds weer nieuwe docenten en vertalers worden opgeleid die de taal voldoende beheersen – die de literatuur kunnen vertalen, die ontwikkelingen in de Lage Landen kunnen toelichten in de eigen media, enzovoort.
De belangrijkste taak voor een overheidsorganisatie die tot doel heeft om een taal te beschermen, is daarom: investeren in het onderwijs. Het Nederlands beschikt over zo’n organisatie, de Taalunie, waarin de Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse regeringen samenwerken op het gebied van taalbeleid. Tot onze verontrusting blijkt deze organisatie nu onlangs te hebben besloten een zeer groot deel van de steun voor het onderwijs Nederlands in het buitenland in te trekken. De klap is groot en treft veel opleidingen; hij zal de positie van het Nederlands wereldwijd ernstig aantasten.


Geen bijbaantje
Aan de belangstelling onder studenten ligt het niet. In tal van landen – vooral binnen maar ook buiten Europa – zijn er grote groepen studenten geïnteresseerd in het Nederlands, in Nederland en Vlaanderen en hun cultuur. Naar een eigen opgave van de Taalunie (2014) leren momenteel ongeveer 400.000 mensen buiten het taalgebied Nederlands op allerlei niveaus.
De Taalunie heeft het belang hiervan decennialang ingezien en het onderwijs in het Nederlands als Vreemde Taal in het buitenland op allerlei manieren gesteund. Zo worden er zomerscholen in Nederland en Vlaanderen georganiseerd waar studenten uit de hele wereld naartoe komen, om direct in aanraking te komen met de Nederlandstalige cultuur. Ook krijgen Nederlandse en Vlaamse docenten die in bijvoorbeeld Hongarije of Roemenië lesgeven aan de universiteit een toelage van de Taalunie om hun salaris op een redelijk niveau te houden. Een beginnende docent in Hongarije krijgt van de universiteit bijvoorbeeld slechts 300-400 euro per maand voor een voltijds aanstelling.
Het gaat alles bij elkaar maar om kleine bedragen – de totale begroting voor dit onderdeel bedraagt niet meer dan 2 miljoen per jaar –, maar voor de positie van onze taal in de wereld zijn ze van wezenlijk belang. Je kunt een taal niet goed leren wanneer je nooit de landen kunt bezoeken waar die taal gesproken wordt, of wanneer er onder je docenten niemand is die de taal als moedertaal spreekt. Zo’n docent kan aan de andere kant niet iemand zijn die toevallig in een universiteitsstad woont en een bijbaantje zoekt – het doceren van een taal eist professionele kennis en ervaring.


Profiteren
Vakgroepen Nederlands zijn in deze tijd in sommige opzichten minstens even belangrijk als ambassades. Ze zorgen namelijk ervoor dat de culturele dynamiek in Europa gehandhaafd blijft. Op die manier ontstaat een Europees bewustzijn. Vakgroepen moderne talen zijn de steunpilaren van deze dynamiek.  Dat geldt ook buiten Europa, waar door de bezuinigingen bijvoorbeeld het Erasmus Talen Centrum in Indonesië – een belangrijk land met oude banden – gesloten dreigt te worden. De Taalunie kan zich niet permitteren de Nederlandse taal en cultuur op deze manier te benadelen.
Sinds enkele jaren is er bij de Taalunie een andere, ‘zakelijkere’ managerscultuur gaan heersen. Naar nu blijkt is het onderwijs daarin in tijden dat er bezuinigd wordt, kennelijk minder belangrijk. Van de Nederlandse en Vlaamse politiek heeft de Taalunie grote bezuinigingen opgelegd gekregen. Naar onze indruk worden deze bezuinigingen nu onevenredig op het onderwijs Nederlands in het buitenland afgewenteld.
Door deze bezuinigingen dreigen op termijn allerlei culturele contacten verloren te raken. Vanwege een paar eurocenten zal de wereld in de toekomst minder weten over Nederland en Vlaanderen en hun literatuur en cultuur.
De Taalunie maakt zich daarover weinig zorgen, lijkt het; tegelijk met de bezuinigingen kwam naar buiten dat ze dit najaar een grootse feestelijke ‘Week van het Nederlands’ houden, om te vieren dat er een nieuw Groen Boekje verschijnt. Als de bezuinigingen niet worden teruggedraaid, wordt dat een wrange feestweek voor de taal die de Taalunie eigenlijk zou moeten dienen.

7 mei 2015. Aangezien de Taalunie heeft aangekondigd de aangekondigde bezuinigingen te heroverwegen en uit te stellen, is de lijst nu gesloten voor verdere ondertekening.


 1. Dr. Suzanne Aalberse (Universiteit van Amsterdam, Nederland)
 2. Dr. Sible Andringa (Universiteit van Amsterdam, Nederland)
 3. Prof. dr. Wim van Anrooij (Universiteit Leiden, Nederland)
 4. Dr. Marcel Bax (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland)
 5. Dr. Sander Bax (Universiteit Tilburg, Nederland)
 6. Barend Beekhuizen, MA (Universiteit Leiden, Nederland)
 7. Drs. Hans Beelen (Ossietsky Universität Oldenburg, Duitsland)
 8. Prof. dr. Ludo Beheydt (Université catholique de Louvain, België)
 9. Prof. dr. Hans Bennis (Meertens Instituut, Amsterdam, Nederland)
 10. Prof. dr. Amand Berteloot (Universtiteit Münster, Duitsland)  
 11. Dr. Ingrid Biesheuvel (Universiteit Utrecht, Nederland)
 12. Martine Bijvoet, MA (Eötvös Lórand Tudományegyetem, Hongarije)
 13. Jelke Bloem MA (Universiteit van Amsterdam, Nederland)
 14. Jun.-Prof. Dr. Ute K.Boonen (Universität Duisburg-Essen, Duitsland)
 15. Dr. Benjamin Bossaert (Comenius Universiteit van Bratislave, Slowakije)
 16. Prof. dr. Erica van Boven (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland)
 17. PhDr. Eva Brázdová Toufarová (Universiteit van Olomouc, Tsjechië)
 18. Prof. dr. Cor van Bree (Universiteit Leiden, Nederland)
 19. Prof. dr. Elke Brems (KU Leuven, België)
 20. Antoinet Brink, MA (Universiteit van Coimbra, Portugal)
 21. drs. Tamara Britka (Universiteit van Belgrado, Servië)
 22. Prof. dr. Ton Broos (Universiteit van Michigan, Ann Arbor, Verenigde Staten)
 23. drs. Bojana Budimir (Universiteit van Belgrado, Servië)
 24. Prof. dr. Geert Buelens (Universiteit Utrecht, Nederland)
 25. Prof. dr. Wannie Carstens (Potchefstroom, Zuid-Afrika)
 26. Prof. dr. Geert Claasens (KU Leuven, België)
 27. Dr. Marja Clement (Universität Zürich, Zwitserland)
 28. Prof. dr. C. Jac Conradie (Universiteit van Johannesburg, Zuid-Afrika)
 29. Dr. Sabrina Corbellini (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland)
 30. Prof. dr. Leonie Cornips (Universiteit Maastricht, Nederland)
 31. Dr. Roberto Dagnino (Université de Paris 4-Sorbonne, Frankrijk)
 32. Drs. Miriam Dam (Universiteit van Zagreb, Kroatië)
 33. Dr. Marijke De Belder (KU Leuven, België)
 34. drs Ignace De bruyn (Universiteit van Belgrado, Servië)
 35. Dr. Carl De Strycker (Vrije Universiteit Brussel, België)
 36. Prof. dr. Gert De Sutter (Universiteit Gent, België)
 37. Dr. Truus De Wilde (Freie Universität Berlin, Duitsland)
 38. Prof. dr. Liesbeth Degand (Université Catholique de Louvain, België)
 39. Dr. Jeroen Dewulf (UC Berkeley, Verenigde Staten)
 40. Dr. Widjajanti Dharmowijono (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesië)
 41. drs. Aleksandar Djokanović (Universiteit van Belgrado, Servië)
 42. Prof. dr. Gillis Dorleijn (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland)
 43. Prof. dr. Guenther De Vogelaer (Universität Münster, Duitsland)
 44. Prof. dr. Heinz Eckmans (Universität Duisburg-Essen, Duitsland)
 45. Prof. dr. Frans van Eemeren (Universiteit van Amsterdam / Universiteit Leiden, Nederland)
 46. Drs. Agnes Engbersen (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland)
 47. Jakob Faber MA (KRE Universiteit Boedapest, Hongarije)
 48. Prof. dr. Paula Fikkert (Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland)
 49. Prof. dr. Veerle Fraeters (Universiteit Antwerpen, België)
 50. Kirsten de Gelder MA (Kyiv National Linguistics University, Oekraïne)
 51. Prof. dr. Lia van Gemert (Universiteit van Amsterdam, Nederland)
 52. Prof. dr. Judit Gera (Eötvös Loránd Universiteit, Boedapest)
 53. Dr. Albert Gielen (Universiteit van Praag, Tsjechië)
 54. Dr. Herman Giesbers (Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland)
 55. Prof. dr. Kees de Glopper (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland)
 56. Dr. Lila Gobardhan-Rambocus (Anton de Kom Universiteit, Paramaribo, Suriname)
 57. Dr. Myrte Gosen (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland)
 58. Prof. Dr. Rufus H. Gouws (Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika)
 59. Dr. Jaap Grave (Universiteit Münster, Duitsland)
 60. Prof. dr. Ton van Haaften (Universiteit Leiden, Nederland)
 61. Prof. Camiel Hamans (Adam Mickiewicz Universiteit Poznań, Polen)
 62. Ingeborg Harmes, MA (Universiteit Münster, Duitsland)
 63. Prof. dr. Petra Hendriks (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland)
 64. Prof. dr. Ben Hermans (Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland)
 65. dr. hab. Armand Héroguel (Université de Lille, Frankrijk)
 66. Prof. dr. Philippe Hiligsmann (Université catholique de Louvain, België)
 67. Prof. dr. Jarich Hoekstra (Universität Kiel, Duitsland)
 68. Dr. Marjolein Hogenbirk (Universiteit van Amsterdam, Nederland)
 69. Dr. Bart Hollebrandse (Rijksuniversiteit Groningen)
 70. Dr. Rick Honings (Universiteit Leiden, Nederland)
 71. Prof. dr. Helen de Hoop (Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland)
 72. Prof. dr. Joop van der Horst (KU Leuven, België)
 73. Prof. dr. Matthias Hüning (Freie Universität Berlin, Duitsland)
 74. Prof. dr. Siegfried Huigen (Universiteit van Wroclaw, Polen)
 75. Dr. Claudia Huisman (Universiteit van Straatsburg, Frankrijk)
 76. Prof. dr. Gerard van Huyssteen (Potchefstroom, Zuid-Afrika)
 77. Dr. Henrike Jansen (Universiteit Leiden, Nederland)
 78. Prof. dr. Carel Jansen (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland)
 79. Dr. Lotte Jensen (Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland)
 80. Prof. dr. Goffe Jensma (Rijskunsiversiteit Groningen, Nederland)
 81. Prof. dr. Jaap de Jong (Universiteit Leiden, Nederland)
 82. Dr. Annelies de Jonghe (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Duitsland)
 83. Prof. dr. Jos Joosten (Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland)
 84. Dr. Ton van Kalmthout (Huygens Instituut, Den Haag, Nederland)
 85. Drs. Alice van Kalsbeek (Universiteit van Amsterdam, Nederland)
 86. Prof. dr. Michiel van Kempen (Universiteit van Amsterdam, Nederland)
 87. Prof. dr. Mary Kemperink (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland)
 88. Prof. dr. Jacques Van Keymeulen (Universiteit Gent, België)
 89. Prof. dr. Robert Kirsner (UCLA, Verenigde Staten)
 90. Prof. dr. Johan Koppenol (Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland)
 91. Mgr. Marta Kostelecka (Masaryk Universiteit, Brno, Tsjechië)
 92. Prof. dr. Ernst Kotzé (Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit, Zuid-Afrika)
 93. Prof. dr. Silvia Kouwenberg (University of the West Indies, Jamaica)
 94. Mgr. Markéta Kozáková (Universiteit Olomouc, Tsjechië)
 95. Dr. Philipp Krämer (Freie Universität Berlin, Duitsland)
 96. Drs. Marja Kristel (IVN, Nederland)
 97. Prof. Folkert Kuiken (Universiteit van Amsterdam, Nederland)
 98. Dr. Maarten van Leeuwen (Universiteit Leiden, Nederland)
 99. Prof. dr. Xiaoxiao Lin (Beijing Foreign Studies University, China)
 100. Dr. Gert Loosen (Universiteit van Debrecen, Hongarije)
 101. Dr. Helga Christine Maes (Shanghai International Studies University, China)
 102. Prof. dr. Ann Marynissen (Universität Köln, Duitsland)
 103. Dr. Gert Meesters (Université de Lille, Frankrijk)
 104. Prof. dr. Maaike Meijer (Universiteit van Maastricht, Nederland)
 105. Dr. Marijke Meijer Drees (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland)
 106. Prof. dr. Hubert Meeus (Universiteit Antwerpen, België)
 107. Prof. dr. Thom Mertens (Universiteit Antwerpen, België)
 108. Prof. dr. Chris van der Merwe (Universiteit van Kaapstad, Zuid-Afrika)
 109. Prof. dr. Lut Missinne (Universität Münster, Duitsland)
 110. Dr. Nelleke Moser (Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland)
 111. Dr. Roland Nagy (Eötvös Lórand Tudományegyetem, Hongarije)
 112. Dr. Rinaldo Neels (Katholieke Universiteit Lublin, Polen)
 113. Prof. dr. Anneke Neijt (Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland)
 114. Dr. Ivo Nieuwenhuis (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland)
 115. Dr. Bettina Noak (Freie Universität Berlin, Duitsland)
 116. prof. dr. Jelica Novaković-Lopušina (Universiteit van Belgrado, Servië)
 117. Prof. dr. Marc van Oostendorp (Meertens Instituut, Nederland)
 118. Prof. dr. Johan Oosterman (Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland)
 119. Prof. dr. Frits van Oostrom (Universiteit Utrecht, Nederland)
 120. Prof. dr. Ben Peperkamp (Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland)
 121. Prof. dr. Jürgen Pieters (Universiteit Gent, België)
 122. Nino Pkakhadze (Ilia State University, Georgië)
 123. Prof. em. dr. Karel Porteman (KU Leuven, België)
 124. Prof. dr. Olf Praamstra (Universiteit Leiden, België)
 125. Dr. Bart Ramakers (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland)
 126. Dr. Margit Rem (Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland)
 127. Dr. Orsolya Réthelyi (Eötvös Lórand Tudományegyetem, Hongarije)
 128. Prof. dr. Simon Richter (University of Pennsylvania, Verenigde Staten)
 129. Drs. Johanna Ridderbeeckx (Freie Universität Berlin, Duitsland)
 130. Lic. Sofie Royeaerd, M.A. (Masarykova univerzita, Brno, Tsjechië)
 131. Prof. Dr. Esther Ruigendijk (Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg, Duitsland)
 132. Prof. dr. Els Ruijsendaal (BeNeLux Universitair Centrum, Nederland)
 133. Prof. dr. Wim Rutgers (Universiteit van Curacao)
 134. Dr. Ariane van Santen (Universiteit Leiden, Nederland)
 135. Dr. Lucie Sedláčková (Karelsuniversiteit Praag, Tsjechië)
 136. Drs. Nynke van der Schaaf (Rijsuniversiteit Groningen, Nederland)
 137. M.A. Patrick Schetters (Universität Zürich, Zwitserland)
 138. Prof. dr. Henk Schultink (Universiteit Utrecht, Nederland)
 139. Dr Alan Scott (University of Nottingham, Verenigd Koninkrijk)
 140. Prof. dr. Thomas Shannon (Universiteit van Berkeley, Verenigde Staten)
 141. Prof. dr. Nicoline van der Sijs (Radboud Universiteit Nijmegen)
 142. Prof. dr. Remco Sleiderink (HU Brussel, België)
 143. Prof. dr. Hans Smessaert (KU Leuven, België)
 144. Prof. dr. Jos Swanenberg (Tilburg University, Nederland)
 145. Prof. dr. P.H. Swanepoel (Universiteit van Suid-Afrika, Zuid-Afrika)
 146. Dr. Jan Stroop (Universiteit van Amsterdam, Nederland)
 147. Dr. Francesca Terrenato (Sapienza – Universitá di Roma, Italië)
 148. Prof. dr. Yves Tsjoen (Universiteit Gent, België)
 149. Prof. dr. Thomas Vaessens (Universiteit van Amsterdam, Nederland)
 150. Dr. Charlotte Vandersmissen (Latvijas Kulturas Akademija, Letland)
 151. Prof. dr. Hans Vandevoorde (Vrije Universiteit Brussel, België)
 152. Drs. A.L.C. van Veen (Eötvös Lórand Tudományegyetem, Hongarije)
 153. Prof. dr. Jeroen van Craenenbroeck (KU Leuven, België)
 154. Prof. dr. Marc van Vaeck (KU Leuven, België)
 155. Prof. dr. Freek Van de Velde (KU Leuven, België)
 156. Prof. dr. Jozef Van Loon (Universiteit Antwerpen, België)
 157. Dr. Tonjes Veenstra (Zentrum für allgemeine Sprachwissenschaft, Berlin)
 158. Dr. Arthur Verbiest (Escuela Oficial de Idiomas, Madrid, Spanje)
 159. Prof. dr. Arie Verhagen (Universiteit Leiden, Nederland)
 160. Prof. dr. Henk Verkuyl (Universiteit Utrecht, Nederland)
 161. Dr Roel Vismans (University of Sheffield, Groot-Brittanië)
 162. Prof. dr. Arnoud Visser (Universiteit Utrecht, Nederland
 163. Dr. Willem Visser (Rijksuniversiteit Groningen / Fryske Akademy, Nederland)
 164. Dr. Ulrike Vogl (Universiteit Wenen, Oostenrijk)
 165. Prof. dr. Rik Vosters (Vrije Universiteit Brussel, België)
 166. Prof. dr. Paul Wackers (Universiteit Utrecht, Nederland)
 167. Prof. dr. Marijke van der Wal (Universiteit Leiden, Nederland)
 168. Prof. dr Fred Weerman (Universiteit van Amsterdam, Nederland)
 169. Dr. Janneke Weijermars (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland)
 170. Prof. dr. Friso Wielenga (Universität Münster, Duitsland)
 171. Prof. dr. Frank Willaert (Universiteit Antwerpen, België)
 172. Dr. Ton van der Wouden (Meertens Instituut, Amsterdam)
 173. Prof. dr. Hedde Zeijlstra (Universität Göttingen, Duitsland)
 174. Drs. Eszter Zelenka (Károli Protestantse Universiteit Budapest, Hongarije)
 175. Prof. dr. Dorothea van Zyl (Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika)
 176. Prof. dr. W.J. van Zyl (Universiteit van Wes-Kaapland, Zuid-Afrika)