Mogelijke vacature ATER (Vakgroep Nederlands – Sorbonne)

Bij de vakgroep Nederlands van de Sorbonne ontstaat per 1 september 2015 mogelijk een vacature voor een

Attaché(e) Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER)

Full-time

Functie-eisen:

          doctorstitel (dr.) Nederlandse Taal en Cultuur (eventueel Algemene Literatuurwetenschap of Algemene Taalwetenschap).

          beheersing van het Frans op minimaal B1-niveau.

          vermogen om in teamverband te werken.

          bereidheid tot het verrichten van administratieve en organisatorische taken.

Ervaring op het gebied van het Nederlands als tweede of vreemde taal strekt tot aanbeveling.


Arbeidsvoorwaarden:

          de ATER wordt aangesteld voor een periode van één jaar, na gebleken geschiktheid één keer verlengbaar met een jaar.

          de ATER ontvangt een salaris van ongeveer 1600 euro (netto).

          de ATER geeft ±8 uur college per week (taalvaardigheid, methodologie, letterkunde en/of cultuurgeschiedenis).

          aanwezigheid: tijdens de collegeperiodes (26 weken per jaar): maandag tot en met woensdag, tijdens de collegevrije periodes (14 weken per jaar): incidenteel.

          vakantie: ongeveer 12 weken per jaar.

Contact:

gelieve ten laatste op 15 april 2015 elektronisch contact op te nemen met prof.dr. J. Pekelder voor nadere inlichtingen, met name over de sollicitatieprocedure: jan.pekelder@gmail.com.