Jonge Oudgermanisten: bestaan die eigenlijk wel?

Stel je voor: je bent een jonge MA-student die zich wil specialiseren in de oorsprong van het middelnederlandse voegwoord. Je bent ambitieus, getalenteerd en je hebt vakken in de belangrijkste Oudgermaanse talen gevolgd. Oudengels met hordes kirrende Tolkien-fans. Gotisch met luidruchtige studenten Vergelijkende Taalwetenschap. Oudhoogduits en Oudijslands bij de enthousiast gesticulerende emeritus-professor. Nu bereid je je voor op je meesterproef en wil je je oriënteren op een toekomst in de wetenschap. Wat doe je dan? Hoe kom je in contact met andere jonge onderzoekers en met de oude rotten in het vak?
           
Maar, zal je je afvragen, bestaan die studenten die zich interesseren in de Oudgermaanse talen eigenlijk wel? Welke economisch gemotiveerde twintiger volgt er nu in vredesnaam colleges Gotisch of Oudhoogduits? Gaat het niet per definitie om slechts een handjevol studenten? Gelukkig kunnen we je vertellen dat deze studenten weldegelijk bestaan. Wellicht geholpen door populaire fantasyliteratuur zoals The Hobbit en populaire tv-series zoals Game of Thrones en Vikings, zitten de colleges Oudengels, Oudijslands en Gotisch al jaren overvol. Een redelijk aantal van deze studenten overweegt een toekomst in de wetenschap. 

Voor deze jonge onderzoekers organiseren wij, Thijs Porck en Peter Alexander Kerkhof, het Junius Symposium voor Jonge Oudgermanisten dat op vrijdag 24 april in Leiden zal plaatshebben. Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door de Leidse onderzoeksinstituten LUCL en LUCAS en de Vereniging van Oudgermanisten. Het symposium is vernoemd naar Franciscus Junius (1591-1677) die met zijn eerste edities van Oudengelse en Gotische teksten de basis legde voor het latere onderzoek naar de Oudgermaanse talen. Op het symposium presenteren junioronderzoekers (MA, PhD en Postdoc) nieuw en spannend onderzoek op het gebied van de talen, culturen en geschiedenis van de Germaanssprekende volkeren in de Middeleeuwen: vakgebieden die samengevat worden onder de bredere discipline van de Oudgermanistiek.

Alhoewel de Oudgermanistiek een gedateerd vakgebied mag lijken en de toekomst van de Oudgermanistische vakken aan de Nederlandse universiteiten jammer genoeg niet altijd veilig is, zijn er dus wel degelijk jonge Oudgermanisten. De grote respons op de call-for-papers voor dit symposium laat zien dat de Oudgermanistiek leeft en een mooie toekomst tegemoet kan gaan. Het programma van het Junius Symposium (de link vind je onder deze post) weerspiegelt dan ook de vitaliteit en het brede en multidisciplinaire karakter van de Oudgermanistiek. Historici, taalkundigen en literatuurwetenschappers zijn allemaal van de partij. De onderwerpen variëren van ‘naaktheid in de Oudfriese wetsteksten’, ‘de Karolingische Saksenoorlogen’  tot ‘de Germaanse leenwoorden in het Fins’. Ook zal in deze tijd van apps en databases een kersverse Anglist een nieuwe digitale zoekmachine voor de Oudengelse woordenschat presenteren.

Het Juniussymposium wil niet alleen een podium bieden aan nieuw talent, maar ook de dialoog met oudere generaties onderzoekers bevorderen.  Ook senioronderzoekers in de middeleeuwse Germaanse talen en literaturen zijn dus van harte uitgenodigd. Het symposium zal geopend worden door prof.dr. Rolf Bremmer, hoogleraar Engelse filologie met bijzondere aandacht voor de Middeleeuwen, en afgesloten worden met een lezing van dr. Han Nijdam, onderzoeker aan de UvA en de Fryske Akademy. Met Han Nijdam kijken we naar de toekomst van de Nederlandse Oudgermanistiek. Wanneer mag je eigenlijk bij onderzoek naar middeleeuwse volkscultuur  de term ‘Germaans’ gebruiken? Hij zal ons op basis van zijn eigen onderzoek naar het Oudfriese recht een nieuw paradigma voor het cultuuronderzoek in de Oudgermanistiek presenteren.
Het Juniussymposium zal plaatshebben op de mooiste middeleeuwse locatie van de Leidse universiteit: het Gravensteen. Het Gravensteen is in de Late Middeleeuwen gebouwd en heeft lange tijd als stadsgevangenis gefungeerd. Vandaag de dag doet het Gravensteen dienst als universiteitsgebouw, maar gelukkig toont het nog veel sporen van zijn middeleeuwse verleden. Op vrijdag 24 april kan je vanaf 9:30 binnenlopen waarna het programma om 10 uur zijn aanvang zal hebben. Iedere onderzoeker die geïnteresseerd is in de talen, culturen en de geschiedenis van de middeleeuwse Germaanssprekende volkeren is van harte uitgenodigd. Aanmelding vooraf is verplicht en de kosten van het symposium bedragen 5 euro (inclusief borrel na afloop).
Om in te schrijven voor het Junius Symposium kan je deze link volgen.Het programma kan je hier vinden: http://media.leidenuniv.nl/legacy/juniussymposium.programmatijden.pdf.