Inhoudsopgave Onze Taal, mei 2015

84ste jaargang nummer 5


Harrie Scholtmeijer
‘Rotterdam’ is een schip dat door de haven vaart
De etymologie van Nederlandse gebaren

Als een gebarentaalspreker met zijn handen snorharen ‘maakt’, is het wel duidelijk welk dier hij bedoelt, en waar dit gebaar vandaan komt. Maar soms zitten er aan de herkomst van gebaren heel verrassende verhalen vast.

Gaston Dorren
Staan doven straks met lege handen?
De noodzaak van gebarentaal

De Nederlandse Gebarentaal bloeit als nooit tevoren. Maar het aantal gebruikers neemt af, nu veel kinderen een gehoorimplantaat krijgen. Dat maakt gebarentaal overbodig, volgens veel artsen. Hoogleraar Beppie van den Bogaerde vindt dat een schadelijke misvatting.

Jan Erik Grezel
Onze Taal-lezers in de MRI-scanner
Hoe reageren je hersenen op grove taalfouten?

Constructies als hun hebben en het meisje die zorgen voor veel ergernis. Taalwetenschapper prof. dr. Helen de Hoop onderzocht deze ‘normschendingen’, en vooral ook de emoties die ze oproepen. Met volle medewerking van Onze Taal-lezers.

Riemer Reinsma
‘Het klinkt als ‘Joden weg’!’
Omstreden straatnamen met de woorden Joden en smousen

Een naam als Jodenweg kan aanstootgevend zijn. En dat geldt al helemaal voor straatnamen die een schéldwoord voor ‘Jood’ bevatten, zoals smous. Waarom bestaan sommige van die namen dan nog steeds?


En verder
Te gast zijn over
Beste leraar Nederlands
Babel in België
Jaarvergadering Onze Taal

Rubrieken en series
Reacties
Iktionaire: de gekantelde box
Vraag en antwoord: tips, trainingen en test
Beeldspraak: lege cockpit
Van Aaf tot z: kak
Trouwe leden
De taal van …
Nijlande
Onderzocht: de eerste spelling in de klas
Vertaald door … Johan Hos
Proftaal: humor als wapen
Ype
Taalpuzzel
Woordsprong: gekke henkie, malle pietje
Uit de webwinkel
Raarwoord: dodemansbrief
Tamtam: actualiteiten en opinie
Gesignaleerd
Taalergernissen
Matthias Giesen
Lezer
Boeken
Taaltje!
Ruggespraak