Dag van de Brief


Op 24 april 2015 staan in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden de brief en het bewaren van brieven centraal tijdens de Dag van de Brief. Naast lezingen en bijdragen van onder anderen dichter en classicus Piet Gerbrandy, letterkundige Alpita de Jong, historicus Wiebe Bergsma (Fryske Akademy) en Teigetje en Woelrat, de voormalige partners en huisgenoten van schrijver Gerard Reve, zijn er een filmvertoning van Henk Penninga en een tentoonstelling van bijzondere brieven.
Iedereen is welkom om een reis door de tijd te maken aan de hand van brieven uit verschillende perioden. Maar ook ansichtkaarten en memobriefjes worden niet vergeten, want soms zit de boodschap juist in weinig woorden of zelfs enkel in een beeld. In de middag kunnen bezoekers informatie van deskundigen krijgen over waardevolle brieven die ze in privébezit hebben. Ook is er een leeshoek met brievenromans en brieven,  zijn er stands met een kalligrafe en een specialist op het gebied van papier en inkt.
Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op http://www.tresoar.frl/agenda/Pages/Dag-van-de-Brief.aspx. Kaarten zijn € 10,- per stuk, inclusief lunch en koffie en thee, en zijn te bestellen door een mail te sturen naar info@tresoar.nl.