Beste team

Door Marc van Oostendorp


“Beste team”, stond er boven een e-mail en ineens besefte ik dat ík zo laf ben dat ik geneigd ben zulke constructies te vermijden. Ik zou er dan beste team-leden boven zetten of zelfs beste allemaal.


Dat beste team niet goed klinkt, komt deels doordat team een collectief beschrijft – beste groep klinkt ook een beetje raar. Aan de andere kant kunt je geloof ik best beste redactie of beste regering boven een brief schrijven. Ik heb geen idee hoe dat zit, en kan sowieso eigenlijk niets vinden over deze aanhefconstructie: waarom werkt het de ene keer beter dan de andere? De ANS en de Syntax of Dutch zwijgen.
Een andere factor is dat team onzijdig is – en dus in ieder geval in sommige gevallen geen uitgang kan hebben.
 Taaladvies.net zegt dat je geacht bestuur moet schrijven, en dat lijkt mij een heel normale vorm, terwijl geachte bestuur mij raar in de oren klinkt. Aan de andere kant kun je die vorm wel honderden keren vinden op het internet (bijvoorbeeld bij het Netwerk Vrouwen FNV, de Sportvereniging Utrecht, Best Buddies Nederland en tal van andere respectabele genootschappen. Aan de derde kant zijn er dan ook weer mensen op het internet net die melden:
Kom op zeg, op een paar Turken en Marokkanen na moet iedereen binnen 2 nanoseconde doorhebben dat ‘geachte bestuur’ gewoon fout klinkt. Ik snap niet dat daar discussie over is.
Aan de vierde kant vindt Taaladvies.net dat er verschil is tussen geacht en best: iedereen zegt geacht bestuur, maar Belgen zeggen overwegend beste bestuur en Nederlanders best bestuur. In het geval van liefste zouden dan weer ‘veel Nederlanders’ zowel liefst opaatje als liefste opaatje kunnen zeggen. Deze door de overheid gesubsidieerde site zegt helaas niet waar het al zijn wijsheid precies vandaan haalt (heeft men onderzoek gedaan onder ‘veel’ Nederlanders?). Het verwijst wel naar de ANS, maar dan naar een pagina waar helemaal niets over deze kwestie gezegd wordt. Dus heel veel verder komen we er niet mee.

Nu kan het aan mij en mijn verwrongen geest liggen, maar ik vind beste bestuur en best bestuur allebei niet zo goed klinken, en lief opaatje (als aanspreekvorm) en lieve opaatje ook niet.

Wel lijkt me dit alles een vreselijk interessant onderwerp, bijvoorbeeld voor een scriptie. Het lijkt erop dat de uitgangs-e een aparte betekenis krijgt, een die gebruikt wordt in aanspreekvormen. Er zijn kennelijk verschillen tussen bijvoeglijk naamwoorden (geacht bestuur is beter dan best bestuur) en zelfstandig naamwoorden (best bestuur is beter dan best team). Er botsen allerlei factoren door elkaar zodat sommige mensen dingen kunnen zeggen waarvan andere mensen niet begrijpen waarom er discussie zou zijn over het feit dat die dingen ‘gewoon fout’ zijn. En sommige mensen, zoals ik, raken er dusdanig volkomen van in de war dat ze vermijden om ooit brieven te richten aan onzijdige instanties of personen.