20 mei 2015, Brussel: Gust Gils, Patrick Conrad en de sixties

Boekvoorstelling van het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL)
Woensdag 20 mei om 20u in Passa Porta, Brussel.

Wat hebben Gust Gils en Patrick Conrad gemeen, behalve dat ze ooit allebei in Antwerpen actief waren? Wellicht dat ze beiden voortdurend experimenteerden met verschillende kunstvormen, zowel op plastisch als op literair vlak. Maar zeker ook dat ze de laatste tijd opnieuw springlevend blijken. Van Conrad verschijnen in mei een nieuwe roman en in het najaar zijn Verzamelde gedichten. Gils – overleden in 2002 – mag zich dank zij de inzet van jonge auteurs zoals Maarten Inghels en Andy Fierens en de toewijding van enkele aficionado’s, onder wie zijn schoonzoon Jeroen Kuypers, in een revival verheugen.


Het programma in Passa Porta brengt Gils en Conrad samen. De filosoof Bart Van Kerkhove, maker van de Gils-website, geeft een originele kijk op het fenomeen Gils. Sep François en muzikanten nemen de première van muziek op gedichten van hem voor hun rekening en Hans Vandevoorde (Vrije Universiteit Brussel) gaat in gesprek met Patrick Conrad over zijn zelfpositionering vanaf de jaren zestig tot aan zijn gloednieuwe boek.

De avond vindt plaats naar aanleiding van twee nieuwe publicaties van SEL, het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (VUB-UGent): Gust Gils in zijn experiment en Het lab van de sixties. Positionering en literair experiment in de jaren zestig.


Gust Gils in zijn experiment
Onder redactie van Matthias Velle, Hans Vandevoorde, Els Van Damme & Yves T’Sjoen

SEL-reeks nr. 7

Gust Gils (1924-2002) was een experimentele duizendpoot. Bij leven was hij bekend als dichter en schrijver van korte verhalen. Daarnaast echter was hij ook toneelauteur en  vertaler, kunstschilder en beeldhouwer, tekenaar en componist, en zelfs instrumentenmaker. Hij liep steeds voorop en was zijn tijd vooruit. Dit boek zoomt vooral in op zijn gouden jaren, de jaren zestig: hij schreef intens en tekende als bezeten, zijn werk werd opgevoerd, hij kreeg bijval in de vorm van lovende kritiek en prijzen, was bevriend met onder meer W.F. Hermans en hij werd uitgenodigd om in het buitenland op te treden, onder meer met zijn ‘verbosoniën’. Wat opvalt in die grillige creativiteit is zijn gedrevenheid om alles en nog wat in zijn kunst te integreren, inclusief zichzelf. Hij stond,  zoals hij over zijn Belgische kunstbroeder Henri Michaux zei, ‘als eksperimentator niet buiten maar in zijn eksperiment’.

ISBN 978 90 382 2476 3

Het lab van de sixties. Positionering en literair experiment in de jaren zestig

Onder redactie van Lars Bernaerts, Dirk De Geest, Hans Vandevoorde & Bart Vervaeck

SEL-reeks nr. 8

In de jaren zestig gebruiken schrijvers van experimentele literatuur in Nederland en Vlaanderen uiteenlopende strategieën om zich te positioneren in het literaire veld. Politieke stellingnamen, groepsvorming rond een tijdschrift, taboedoorbreking, verzet tegen de oudere generatie, pleidooien voor een autonome literatuur – er zijn vele manieren waarop een schrijver zich als vernieuwend kan profileren. In dit boek worden dergelijke mechanismen onder de loep genomen aan de hand van auteursuitspraken in de literatuur en daarbuiten. De gevalstudies behandelen zowel gecanoniseerde auteurs (Claus, Mulisch, Nooteboom) als vergeten schrijvers (Auwera, Dellart) en auteurs die met de marge geassocieerd worden (Kazan, Van Maele, Van Marissing). Door die brede blik en door indringende analyses verkent Het lab van de sixties de vernieuwende literatuur op verrassende wijze.

ISBN: 978 90 382 24770


Kostprijs van de boeken: €30. Zie de catalogus van Academia Press:
Voor andere delen in de SEL-reeks, zie de websites van SEL: