Workshop over nieuwe zoektool voor de Short-Title Catalogue Netherlands (STCN)

Op 13 april vindt bij de Koninklijke Bibliotheek een workshop plaats waarin iedereen die dat wil kan leren werken met een nieuwe zoektool die voor de Short Title Catalogue Netherlands ontwikkeld is. Je kunt met die tool op veel meer en veel flexibelere manieren de vroegmoderne boekproductie doorzoeken en analyseren. De deelname is dankzij sponsoring van CLARIN gratis. Wie mee wil doen, vindt hier meer informatie.