Te verschijnen: Dorp, stad, land. Bewoning in woorden

Dorp, stad, land. Bewoning in woorden van MaartenJan Hoekstra vertelt de geschiedenis van de bewoning van het landschap van Nederland en België aan de hand van woorden die er door de eeuwen heen voor zijn gebruikt. Dat kunnen erfwoorden zijn, dat wil zeggen, woorden uit de Germaanse voorstadia van het Nederlands, maar ook leenwoorden: uit het Latijn van de Romeinen en het Frans van heden.
Zo hebben we het begrip stad te danken aan de rechtspraak in de Duitse stad Keulen. De Franse boulevard heeft zowaar een Nederlandse herkomst. Dorp en terp blijken eigenlijk hetzelfde woord te zijn.
Waarom wilde niemand eind negentiende eeuw aan een laan wonen, en vanaf 1920 juist wel? En waar komen de woorden bus en tram vandaan?
Paperback | 400 blz. | isbn 9789045027593 | ca. €24,99 | 16 april 2015 | verschijnt ook als e-book