Enquête: Het best speelbare Nederlandstalige toneelstuk (In Reprise)

Vanmiddag wordt in Spui 25 in Amsterdam de uitslag bekend gemaakt van een enquête naar de best speelbare Nederlandse toneelklassiekers. Deze enquête maakt deel uit van het project In Reprise, en werd gelanceerd als onderdeel van de festiviteiten rond het 50-jarig jubileum van de vakgroep Theaterwetenschap (UvA). Uit de aankondiging:

In reprise wil Nederlandse toneelstukken, die ooit volle zalen trokken en die acteurs én het publiek tot geestdrift brachten, opnieuw onder de aandacht brengen. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat iedere bloeiende theatercultuur een verzameling canonieke teksten moet hebben; teksten die om de zoveel tijd door een nieuwe generatie theatermakers tegen het licht moeten worden gehouden. Alleen op die manier kan het theater spiegel van zijn tijd zijn. In Nederland bestaat zo’n reeks canonieke teksten helaas niet, dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. Op Hoop van zegen en Gijsbreght van Aemstel kent iedereen (?), maar Elckerlijc, de Spaanschen Brabander, Aran en Titus, Eva Bonheur, The family, Hofscènes, Hitchcocks driesprong, Kras, Doodrijp zijn slechts namen, ook voor het doorgewinterde theaterpubliek.

Ruim tweehonderd mensen uit de toneelwereld, academici en toneelliefhebbers hebben op basis van een longlist van 100 stukken hun favorieten aangewezen, wat nu resulteert in een lijst van 25 stukken die het verdienen om repertoire te houden, en misschien het enthousiasme voor de overige 75 stukken ook aanwakkeren.

De top 25 ziet er zo uit (het cijfer achter iedere titel is het aantal stemmen)

 1. Tom Lanoye,Ten Oorlog (1997) 65
 2. Judith Herzberg, Leedvermaak, Rijgdraad, Simon (drie toneelstukken) (2002) 64
 3. Joost van den Vondel, Lucifer (1654) 64
 4. Gerbrandt Adriaensz. Bredero, Spaanschen Brabander (1618) 59
 5. Herman Heijermans, Op hoop van zegen (1900) 53
 6. Hugo Claus, Een bruid in de morgen (1955) 52
 7. anoniem, Abele spelen (1400) 51
 8. Joost van den Vondel, Gijsbrecht van Aemstel (1637) 50
 9. Maria Goos, Cloaca (2003) 48
 10. anoniem, Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc (1496) 48
 11. anoniem, Die waerachtige ende seer wonderlycke historie van Mariken van Nieumeghen (1518) 47
 12. Hugo Claus, Vrijdag (1969) 43
 13. Maria Goos, Familie (2000) 41
 14. P.C. Hooft, Warenar (1617) 41
 15. Alex van Warmerdam, De verschrikkelijke moeder (2004) 36
 16. Lodewijk de Boer, The Family (1972) 32
 17. Gerardjan Rijnders, Liefhebber (1992) 31
 18. Koos Terpstra, De Troje Trilogie (1994) 30
 19. Gerben Hellinga, Kees de jongen (1970) 30
 20. Herman Heijermans, De wijze kater (1917) 29
 21. Pieter Langendijk, Het wederzijds huwelijksbedrog (1720) 29
 22. Hugo Claus, Suiker (1958) 29
 23. Willem Godschalck van Focquenbroch, De min in ‘t Lazarus-huys (1670) 28
 24. Ad de Bont, Mirad: een jongen uit Bosnië (1996) 27
 25. Judith Herzberg, En/of (1985) 26
  Joost van den Vondel, Jozef-trilogie (Somfompaneas, Jozef in Egypten, Jozef in Dothan)(1640) 26, Alex van Warmerdam, Kleine Teun (1996) 26

Zie voor de hele lijst van honderd: http://50jaartheaterwetenschapamsterdam.nl/uitslag

en voor andere uitkomsten van de enquête: http://50jaartheaterwetenschapamsterdam.nl/uitslagbis

In Reprise is een initiatief van Bart Ramakers (Nederlands, RU Groningen), Rob van  der Zalm (Theaterwetenschap, UvA) en René van Stipriaan (Stichting Digitale Werken).

Doel van In Reprise is niet alleen om het Nederlandse toneelrepertoire beter bekend te maken, maar ook om het vaker gespeeld te laten worden. Op dit ogenblik lopen gesprekken met theaterproducenten en toneelopleidingen om in de loop van vijf jaar een groot aantal stukken door met name aankomende acteurs en regisseurs weer gespeeld te laten worden.