Allemaal taalprofessionals!

Door Miet Ooms

Allemaal taalprofessionals! Dat is het centrale thema van de campagne voor de LIA’s, of de Language Industry Awards 2014. 

De LIA’s zijn de prijzen van en voor iedereen die professioneel met taal bezig is. Het hoofddoel van deze prijsuitreiking is niet zozeer het uitreiking van de prijzen zelf, maar wel de zichtbaarheid van de taalsector in al zijn facetten voor een breed publiek. Dat de LIA’s hier ook in slagen, is vooral te danken aan de enorme diversiteit aan taalprofessionals en de rijke variatie aan taaldiensten, taalproducten en taalexpertise die in de taalsector ontwikkeld worden. Aan de 40 genomineerden voor een LIA ziet iedereen ook dit jaar meteen hoe creatief, innovatief en toekomstgericht de moderne taalsector is. De genomineerden zijn onder meer wetenschappelijke instellingen, vertaalbureaus, uitgeverijen, educatieve organisaties.


#taalfies

Naast de 40 genomineerden kunnen ook studenten laten zien wat ze in hun mars hebben. Zij kregen als opdracht: “Zend een #taalfie in en ga met een LIA naar huis!” De #taalfie moet uiteraard aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet ze:

1.       een innovatie uit de taalsector laten zien;
2.       een behoorlijk PR-gehalte hebben voor leerlingen die taalstudies of een taalberoep overwegen;
3.       laten zien hoe “iets of iemand met taal” waarde creëert (voor jezelf, voor een organisatie, voor de samenleving, enz.).
Een hele uitdaging dus voor de toekomstige taalprofessionals.
Oraal erfgoed

Een sterke, toekomstgerichte sector moet ook stevige wortels in het verleden hebben. Talig erfgoed, dat diezelfde rijke diversiteit en variatie laat zien.

Laat dat erfgoed nu net dé specialiteit van de dialectologen aan de Universiteit Gent zijn. De manier waarop zij oraal erfgoed, taalvariatie en dialect bewaren en toegankelijk maken voor toekomstige generaties, is een bron van inspiratie voor iedereen die nadenkt over de zichtbaarheid en aantrekkingskracht van zijn eigen taalwerk, van de taalberoepen en de taalsector in het algemeen. Via de keynotespreker, prof. Jacques Van Keymeulen, en het Dialectloket krijgen de bezoekers ruimschoots de gelegenheid hiermee kennis te maken.
Stemmen en prijsuitreiking

Er kan nog gestemd worden tot woensdag 25 maart om 23u59. De prijsuitreiking vindt op 26 maart plaats in Gent. Om 18u gaan de deuren open, en om 21u30 zijn alle winnaars bekend. Verder zullen diverse sprekers het hebben over taal en erfgoed, en krijgen de bezoekers ruimschoots de gelegenheid met elkaar kennis te maken, een praatje te slaan en de stands te bezoeken. Tickets voor de uitreiking kunnen hier besteld worden: http://www.languageindustryawards.eu/uitreiking/