Stageplaats op Meertens Instituut: Taal en getal

Taal en Getal is een deelproject van het NWO Horizon project Knowledge and Culture. In dit deelproject wordt onderzocht hoe het cognitieve getalssysteem wordt uitgedrukt in de verschillende talen van de wereld. Eén van de doelen van het project is het maken van een typologische database van de morfosyntaxis van telwoordsystemen.

Recent onderzoek laat zien dat het aangeboren niet-talige cognitieve getalssysteem uit twee deelsystemen bestaat, een exact systeem voor aantallen van 1-4 (het zogenaamde Object Tracking System) en een niet-exact systeem voor aantallen vanaf 4 (het zogenaamde Approximative Number System). Volgens sommige studies speelt taal een cruciale rol in de integratie van deze twee deelsystemen (Spelke 2011). Er bestaat tot op heden echter nog geen systematisch onderzoek naar de linguistische eigenschappen van numerieke expressies. Een typologische database van de morfosyntactische eigenschappen van telwoorden is nodig om de variatie en grenzen aan variatie in numerieke expressies te kunnen onderzoeken.

De informatie in de database is georganiseerd in twee dimensies:

  1. Morfosyntactische constructies (met hoofdtelwoorden, rangtelwoorden, breuken, etc.)
  2. De getalslijn. Hiermee kan worden onderzocht of een bepaalde constructie beperkt is tot of speciale eigenschappen heeft met betrekking tot een deel van de getalslijn, en daarmee of bepaalde delen van de getalslijn in taalvergelijkend perspectief een bijzondere linguistische status hebben (bijvoorbeeld het getal 1, de getallen 1-4, de ronde getallen, etc.).

Stage

Vanaf 1 april zijn er enkele stageplaatsen beschikbaar in het databaseproject.
Taken:

  • bestaande grammaticale descripties van telwoordsystemen toevoegen aan de database
  • aanpassen van een vragenlijst aan het grammaticale profiel van een te onderzoeken taal
  • sprekers van relevante talen vinden en die interviewen met behulp van de vragenlijst
  • ingevulde vragenlijsten analyseren
  • resultaten van de vragenlijsten invoeren in de database m.b.v. een bestaande editing interface

Stagiaires kunnen participeren in één of meer van deze taken. De taken worden in overleg met de supervisoren van de stage vastgesteld.

Eisen

Zowel MA-studenten als gevorderde BA-studenten met een taalkundige specialisatie komen in aanmerking voor deze stages.

Praktische informatie

De duur van een stage is 3-4 maanden voltijds. Individuele aanpassing van de stageduur is in overleg mogelijk. Het Meertens Instituut biedt een werkplek, supervisie en een vergoeding van €200 per maand (bij een fulltime stage).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Lisa Bylinina en prof. dr. Sjef Barbiers.